Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Posledný júnový deň priniesol už tradičný záver školského roka. Nastal čas zhodnotiť celoročné snaženie žiakov. Každý sa mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte popracovať v ďalšom roku. Ako býva zvykom, na spoločnom stretnutí v jedálni školy boli ocenení najúspešnejší žiaci školy. …

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 Čítajte viac »

Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok

Na konci školského roka sa hodnotia výkony žiakov, učiteľov a bilancuje sa uplynulý školský rok.28. júna 2022 sme preto zvolali pracovné stretnutie so zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a hodnotili sme. Zamestnávatelia hodnotili prácu našich žiakov na ich pracoviskách kladne. Žiaci sa naučili vykonávať praktické činnosti v účtovníckych firmách a obecných úradoch.Koordinátorky duálneho vzdelávania …

Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok Čítajte viac »

Naša najlepšia žiačka

Samospráva ocenila aj „našu“ žiačku

Najúspešnejší žiaci zo škôl v Rimavskej Sobote si v pondelok 27. 6. 2022 v obradnej sieni Mestskej radnice prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Jozefa Šimka.Medzi ocenenými bola aj naša absolventka Zuzana Lukáčková (IV.A). Na ocenenie sme ju navrhli pre výborný prospech počas celého štúdia na našej škole, za výborný prospech na maturitnej skúške, za …

Samospráva ocenila aj „našu“ žiačku Čítajte viac »

žákyně pŕed budovou český národní banky

Exkurzia v Českej národnej banke

Ako najúspešnejšie reprezentantky našej školy v súťaži Intersteno sme dostali príležitosť absolvovať exkurziu do ČNB, a nielen do nej. Celé to začalo v stredu 8. júna výlukou vlaku v Rimavskej Sobote a meškaním rýchlika v Jesenskom. S malou prestávkou v Košiciach, sme sa zobudili vo štvrtok ráno v Prahe. Ubytovali sme sa a vyrazili na …

Exkurzia v Českej národnej banke Čítajte viac »

Finančná gramotnosť na OAKA

Je známe, že až 9 z 10 Slovákov nemá správne finančné návyky. Preto na našej škole pripravujeme žiakov aj v tejto oblasti. Dostali sme pozvanie do jednej z popredných spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v Európe – OVB. III.A trieda navštívila pobočku regionálneho riaditeľa OVB Ing. Juraja Ďurku v Rimavskej Sobote. O spoločnosti OVB, o …

Finančná gramotnosť na OAKA Čítajte viac »

Matematický klokan

Matematický klokan, je súťaž, ktorú v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída. V školskom roku 2021/2022 sa na Slovensku do nej zapojilo 62 544 žiakov, medzi nimi aj 13 žiakov z našej školy. Najúspešnejšia z nich bola Soňa Štoberová (I.A), ktorá získala 85 bodov a 26. miesto vo svojej kategórii. S 59 bodmi obsadil Norbert …

Matematický klokan Čítajte viac »

víťazka

MD/D –  MALA DAŤ   a      DALA

Pre účtovníka veľmi dôležité slová.  Vo finálovom kole Olympiády Mladý účtovník 2022 si svoje sily zmeralo 28 najšikovnejších študentov. Takáto najšikovnejšia študentka bola aj na našej škole – a to naša maturantka Zuzana Lukáčková. Gratulujeme Ing. Gecková A.

Regionálne kolo Celoštátnej prehliadky Petőfiho a Tompu v prednese poézie a prózy

28. apríla 2022 sme sa zobudili do vyslovene chladného jarného rána – bol to deň regionálneho kola Celoštátnej prehliadky Petőfiho a Tompu v prednese poézie a prózy v obci Sečianky. Teplota nebola veľmi príjemná ani v miestnosti, kde sa konala súťaž, no vôbec to neovplyvnilo výkony dvoch žiakov našej školy. Prednes básne v podaní Tibora Molnára …

Regionálne kolo Celoštátnej prehliadky Petőfiho a Tompu v prednese poézie a prózy Čítajte viac »

Celoslovenské finále súťaže Pekná maďarská reč

Celoslovenské finále súťaže Pekná maďarská reč sa uskutočnilo 21. apríla 2022 na pôde Základnej školy a gymnázia Sándora Máraiho v Košiciach.Našu školu reprezentovala na prestížnom podujatí žiačka II. C triedy Dorina Balogová, ktorá podala veľmi dobrý výkon. Súťaž pozostávala z čítania vopred vybraného textu, potom museli súťažiaci prečítať jeden spoločný, povinný text a v tretej úlohe …

Celoslovenské finále súťaže Pekná maďarská reč Čítajte viac »