Featured

Featured posts

Informácie o štúdiu

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole: V školskom roku 2022/2023 otvárame v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia : 1 triedu s vyučovacím jazykom slovenským – 30 žiakov- žiaci tejto triedy sa budú učiť v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a 1 triedu s vyučovacím jazykom maďarským – 20 žiakov. V druhej polovici …

Informácie o štúdiu Čítajte viac »

Medzinárodná súťaž startupov – projekt STARTUP + SKHU

Cieľom projektu bol rozvoj základných podnikateľských zručností stredoškolákov na odborných školách v cezhraničnom regióne. Projekt finančne podporil program INTERREG Slovenská republika-Maďarsko  2014-2020. Jarné kolo súťaže odštartovalo minulý školský rok. Z našej školy sa zapojilo 7 tímov. Boli to prioritne žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským, ale možnosť dostali aj žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským. O čo v súťaži išlo? súťažili trojčlenné tímy a …

Medzinárodná súťaž startupov – projekt STARTUP + SKHU Čítajte viac »

Medzinárodná súťaž ZAV 100

Vo štvrtok 09. 12. a v sobotu 11. 12. 2021 už po tretíkrát usporiadala federácia INTERSTENO medzinárodnú internetovú súťaž ZAV-100. Princípom súťaže je absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z obrazovky vo zvolenom jazyku. Do súťaže sa celkovo zapojilo viac ako 1300 súťažiacich z celého sveta. Našu školu reprezentovalo 37 žiakov – súťažili zástupcovia všetkých ročníkov …

Medzinárodná súťaž ZAV 100 Čítajte viac »