Projekty

calligraphy, brush, character-4367228.jpg

Základy čínskeho jazyka

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote organizuje v spolupráci s Konfuciovým inštitútom pri Ústave cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene  kurz čínskeho jazyka a kultúry pre začiatočníkov. Kurz bude prebiehať dvakrát týždenne v utorok a vo  štvrtok od 15.00 hod. do 16.30 hod. podľa aktuálnej situácie, buď prezenčnou formou, alebo online. Kurz je určený …

Základy čínskeho jazyka Čítajte viac »

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny a opatrenia na ich zmierňovanie je vždy aktuálna téma, ktorá sa týka každého z nás. Táto téma bola odprezentovaná vo štvrtok 3.6.2021 žiakom z II. A triedy na hodine ekológieodborníčkou z praxe, pani Ing. Veronikou Rízovou -pracovníčkou pre environmentálnu výchovu zo Štátnej ochrany prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Zaujímavým …

Klimatické zmeny Čítajte viac »

Milí priatelia,

Novovzniknutá študentská firma JA WOL spúšťa  predaj svojich akcií. Jedná sa v poradí o druhú študentskú firmu založenú žiakmi tretieho ročníka OA-KA v rámci predmetu APLIKOVANÁ EKONÓMIA. Študentská firma JA WOL je členom siete JA Firiem, ktoré zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Firma je založená na dobu určitú a počas svojho pôsobenia bude simulovať činnosť akciovej spoločnosti. Počiatočný …

Milí priatelia, Čítajte viac »

Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota

Názov článku je súčasne názvom projektu, ktorý sme práve na Obchodnej akadémii- Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote ukončili. Bol realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov. V rámci grantu, ktorý sme dostali, sme vytvorili regionálne centrum vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy vybavené počítačovou technikou. Následne sme pripravili odborných …

Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota Čítajte viac »

Projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania

Projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota na obchodnej akadémii Od januára 2020 sa na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote realizuje projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota, ktorý je financovaný v súlade s opatrením akčného plánu Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie systematického vzdelávania …

Projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania Čítajte viac »

Vyhodnotenie Akadémie podnikania

Predmet Cvičná firma – je predmet v ktorom sa teória spája s praxou – skutočné podnikanie. V minulom šk. roku 2019/2020 sme nadviazali spoluprácu s Kruháčom coworking&startup center v Rim. Sobote. Žiaci mali možnosť stretnúť a vypočuť si úspešných podnikateľov v rámci nášho okresu, ktorí im v rámci stretnutí priblížili úspechy či neúspechy svojho podnikania, ako aj dobre mienené rady, ak sa rozhodnú …

Vyhodnotenie Akadémie podnikania Čítajte viac »

Nikdy ste nepočuli pojem cvičná firma?

Budeš oslavovať a potrebuješ poradiť – ZDOBENKA je tu, Premýšľate nad kúpou Eko tašiek a eko výrobkov – ECO HOPE je tu, Chceš stráviť večer v bare s vodnou fajkou, dobrým koláčikom či čajíkom – DARK STATION BAR  je tu, Potrebuješ orginálne a kvalitné tričká – STATIONARY BRAND je tu. TOTO všetko si našiel v ponuke našich simulovaných reálnych firiem, ktoré …

Nikdy ste nepočuli pojem cvičná firma? Čítajte viac »

Projekt „Rozhoduj o Európe“

V dňoch 22. 01. – 26. 01. som sa zúčastnila vyvrcholenia československého vzdelávacieho projektu „Rozhoduj o Európe“. Na základe eseje som bola vybratá na 5-dňové zasadnutie inštitúcií. V Bratislave sa nás celkovo stretlo 70 stredoškolákov z celého Česka i Slovenska. V parlamente som zastupovala a zastávala postoje Európskej ľudovej strany. Rokovali sme o návrhu nariadenia o obchodovaní s niektorými druhmi tovarov a o návrhu smernice Európskeho parlamentu …

Projekt „Rozhoduj o Európe“ Čítajte viac »

Ekonomická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže – Ekonomická olympiáda. Vypĺňali on-line test z ekonómie a financií. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky. Najlepšie sa darilo Jankovi Vlačuhovi, …

Ekonomická olympiáda Čítajte viac »