Škola

žiaci sa rozprávajú

Mladý európan

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili už 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých, tretích, či štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov …

Mladý európan Čítajte viac »

účastníčky súťaže Intersteno

INTERSTENO 2022

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO, aby si zmerali sily v písaní na počítači so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Súťaží sa v 10-minútovom odpise textu v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise (súťažiaci môžu písať celkovo v 15 jazykoch). Hodnotené sú práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti, pričom za 1 …

INTERSTENO 2022 Čítajte viac »

people sitting on chair in front of computer

Ako na VŠ bez prijímacích pohovorov?

1. krok – zúčastníš sa školského kola súťaže Mladý účtovník a umiestniš sa na 1. alebo 2. mieste. Z tohto miesta postupuješ do regionálneho – 1. kola olympiády Mladý účtovník. 2. krok – ak uspeješ v 1. kole olympiády Mladý účtovník do 30. miesta, môžeš sa považovať za prijatého študenta bez prijímacích pohovorov na Fakulte …

Ako na VŠ bez prijímacích pohovorov? Čítajte viac »

žiak s ocenením

Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole

Filip Nosáľ, žiak III. A triedy, potvrdil svoju pozíciu a právom patrí medzi najlepších rýchlopiscov v písaní desaťprstovou hmatovou metódou. V decembri vyhral školské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) s veľkým prehľadom, čo mu otvorilo bránu do krajského kola tejto súťaže. Filip vyhral aj krajské kolo a stal sa jedným zo štyroch …

Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole Čítajte viac »

súťaž na monitore

Finančná olympiáda 2022

Finančná olympiáda je podujatie, ktoré sa koná každý školský rok a ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Olympiáda pozostáva z 3 kôl. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a žiaci môžu použiť akékoľvek dostupné pomôcky. Pre postup do druhého kola bolo potrebné mať vedomosti a a v čo …

Finančná olympiáda 2022 Čítajte viac »

žiačka-pracuje

Duálne vzdelávanie u nás

Už druhý rok sa na našej škole učia študenti v systéme duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku chodia na odbornú prax k zanieteným zamestnávateľom v okrese Rimavská Sobota. Napriek tomu, že niekoľko týždňov k nim, kvôli korona vírusu, nemohli, ponúkam vám názory niektorých študentov po polroku „práce“: „U zamestnávateľa sa mi páči. Pracujú tam skvelí …

Duálne vzdelávanie u nás Čítajte viac »

Prvé vysvedčenia

Niektorí žiaci na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote začali nový školský rok netradične – vysvedčeniami. Nejde o vysvedčenia za celoročnú prácu, ale o vysvedčenia zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme. Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov z administratívy …

Prvé vysvedčenia Čítajte viac »

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Dnes sme na našej škole slávnostne otvorili nový školský rok. Po prázdninách sme sa opäť stretli v triedach. Privítali sme nových prvákov a prajeme im veľa úspechov a bohatý študentský život, ktorý ich pripraví na život a do života. Pomáhať im budú ich nové triedne učiteľky: Ing. I. Raiszová – tr. uč. 1A, a Mgr. I. Kovácsová – tr. uč. …

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 Čítajte viac »

Duálne vzdelávanie na našej škole po roku …

Skončil sa školský rok, počas ktorého sme na našej škole zaviedli systém duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia. V prvom ročníku sme vzdelávali žiakov v odborných učebniach v škole. Žiaci absolvovali nové praktické predmety súvisiace s ekonomikou, informatikou a administratívou a korešpondenciou. Výstupom žiakov okrem známky z Odbornej praxe je aj portfólio vlastných prác, ktoré dokumentuje praktické zručnosti žiakov. V ďalšom školskom roku …

Duálne vzdelávanie na našej škole po roku … Čítajte viac »