Škola

Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok

Na konci školského roka sa hodnotia výkony žiakov, učiteľov a bilancuje sa uplynulý školský rok.28. júna 2022 sme preto zvolali pracovné stretnutie so zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a hodnotili sme. Zamestnávatelia hodnotili prácu našich žiakov na ich pracoviskách kladne. Žiaci sa naučili vykonávať praktické činnosti v účtovníckych firmách a obecných úradoch.Koordinátorky duálneho vzdelávania …

Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok Čítajte viac »

Naša najlepšia žiačka

Samospráva ocenila aj „našu“ žiačku

Najúspešnejší žiaci zo škôl v Rimavskej Sobote si v pondelok 27. 6. 2022 v obradnej sieni Mestskej radnice prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Jozefa Šimka.Medzi ocenenými bola aj naša absolventka Zuzana Lukáčková (IV.A). Na ocenenie sme ju navrhli pre výborný prospech počas celého štúdia na našej škole, za výborný prospech na maturitnej skúške, za …

Samospráva ocenila aj „našu“ žiačku Čítajte viac »

žiaci sa rozprávajú

Mladý európan

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili už 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých, tretích, či štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov …

Mladý európan Čítajte viac »

účastníčky súťaže Intersteno

INTERSTENO 2022

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO, aby si zmerali sily v písaní na počítači so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Súťaží sa v 10-minútovom odpise textu v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise (súťažiaci môžu písať celkovo v 15 jazykoch). Hodnotené sú práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti, pričom za 1 …

INTERSTENO 2022 Čítajte viac »

people sitting on chair in front of computer

Ako na VŠ bez prijímacích pohovorov?

1. krok – zúčastníš sa školského kola súťaže Mladý účtovník a umiestniš sa na 1. alebo 2. mieste. Z tohto miesta postupuješ do regionálneho – 1. kola olympiády Mladý účtovník. 2. krok – ak uspeješ v 1. kole olympiády Mladý účtovník do 30. miesta, môžeš sa považovať za prijatého študenta bez prijímacích pohovorov na Fakulte …

Ako na VŠ bez prijímacích pohovorov? Čítajte viac »

žiak s ocenením

Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole

Filip Nosáľ, žiak III. A triedy, potvrdil svoju pozíciu a právom patrí medzi najlepších rýchlopiscov v písaní desaťprstovou hmatovou metódou. V decembri vyhral školské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) s veľkým prehľadom, čo mu otvorilo bránu do krajského kola tejto súťaže. Filip vyhral aj krajské kolo a stal sa jedným zo štyroch …

Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole Čítajte viac »

súťaž na monitore

Finančná olympiáda 2022

Finančná olympiáda je podujatie, ktoré sa koná každý školský rok a ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Olympiáda pozostáva z 3 kôl. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a žiaci môžu použiť akékoľvek dostupné pomôcky. Pre postup do druhého kola bolo potrebné mať vedomosti a a v čo …

Finančná olympiáda 2022 Čítajte viac »

žiačka-pracuje

Duálne vzdelávanie u nás

Už druhý rok sa na našej škole učia študenti v systéme duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku chodia na odbornú prax k zanieteným zamestnávateľom v okrese Rimavská Sobota. Napriek tomu, že niekoľko týždňov k nim, kvôli korona vírusu, nemohli, ponúkam vám názory niektorých študentov po polroku „práce“: „U zamestnávateľa sa mi páči. Pracujú tam skvelí …

Duálne vzdelávanie u nás Čítajte viac »

Prvé vysvedčenia

Niektorí žiaci na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote začali nový školský rok netradične – vysvedčeniami. Nejde o vysvedčenia za celoročnú prácu, ale o vysvedčenia zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme. Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov z administratívy …

Prvé vysvedčenia Čítajte viac »