Vyučovanie

žiačka-pracuje

Duálne vzdelávanie u nás

Už druhý rok sa na našej škole učia študenti v systéme duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku chodia na odbornú prax k zanieteným zamestnávateľom v okrese Rimavská Sobota. Napriek tomu, že niekoľko týždňov k nim, kvôli korona vírusu, nemohli, ponúkam vám názory niektorých študentov po polroku „práce“: „U zamestnávateľa sa mi páči. Pracujú tam skvelí …

Duálne vzdelávanie u nás Čítajte viac »

Prvé vysvedčenia

Niektorí žiaci na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote začali nový školský rok netradične – vysvedčeniami. Nejde o vysvedčenia za celoročnú prácu, ale o vysvedčenia zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme. Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov z administratívy …

Prvé vysvedčenia Čítajte viac »

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Dnes sme na našej škole slávnostne otvorili nový školský rok. Po prázdninách sme sa opäť stretli v triedach. Privítali sme nových prvákov a prajeme im veľa úspechov a bohatý študentský život, ktorý ich pripraví na život a do života. Pomáhať im budú ich nové triedne učiteľky: Ing. I. Raiszová – tr. uč. 1A, a Mgr. I. Kovácsová – tr. uč. …

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 Čítajte viac »

Duálne vzdelávanie na našej škole po roku …

Skončil sa školský rok, počas ktorého sme na našej škole zaviedli systém duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia. V prvom ročníku sme vzdelávali žiakov v odborných učebniach v škole. Žiaci absolvovali nové praktické predmety súvisiace s ekonomikou, informatikou a administratívou a korešpondenciou. Výstupom žiakov okrem známky z Odbornej praxe je aj portfólio vlastných prác, ktoré dokumentuje praktické zručnosti žiakov. V ďalšom školskom roku …

Duálne vzdelávanie na našej škole po roku … Čítajte viac »

Naši najlepší…

Milí obchoďáci, na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako koncom školského roka, sme sa dostali k posledného bodu. Nás všetkých uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo. Bol to školský rok, ktorý bude mať prívlastok covidový, zvláštny, dištančný … doplňte si sami. Aj keď sme tu 7 mesiacov neboli prítomní tak, …

Naši najlepší… Čítajte viac »

INTERSTENO 2021

V tomto školskom roku sa naši žiaci opäť zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2021, aby si zmerali sily so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac než 1 000 súťažiacich z Japonska, Turecka, Česka, Talianska, Rakúska, Belgicka, Poľska, Chorvátska, Nemecka, Ruska, Španielska, Maďarska, Luxemburska, USA, Argentíny, Francúzska, Holandska. Súťažilo sa …

INTERSTENO 2021 Čítajte viac »

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny a opatrenia na ich zmierňovanie je vždy aktuálna téma, ktorá sa týka každého z nás. Táto téma bola odprezentovaná vo štvrtok 3.6.2021 žiakom z II. A triedy na hodine ekológieodborníčkou z praxe, pani Ing. Veronikou Rízovou -pracovníčkou pre environmentálnu výchovu zo Štátnej ochrany prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Zaujímavým …

Klimatické zmeny Čítajte viac »

Milí priatelia,

Novovzniknutá študentská firma JA WOL spúšťa  predaj svojich akcií. Jedná sa v poradí o druhú študentskú firmu založenú žiakmi tretieho ročníka OA-KA v rámci predmetu APLIKOVANÁ EKONÓMIA. Študentská firma JA WOL je členom siete JA Firiem, ktoré zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Firma je založená na dobu určitú a počas svojho pôsobenia bude simulovať činnosť akciovej spoločnosti. Počiatočný …

Milí priatelia, Čítajte viac »

Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota

Názov článku je súčasne názvom projektu, ktorý sme práve na Obchodnej akadémii- Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote ukončili. Bol realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov. V rámci grantu, ktorý sme dostali, sme vytvorili regionálne centrum vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy vybavené počítačovou technikou. Následne sme pripravili odborných …

Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota Čítajte viac »