Informácie pre žiakov

Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok

Na konci školského roka sa hodnotia výkony žiakov, učiteľov a bilancuje sa uplynulý školský rok.28. júna 2022 sme preto zvolali pracovné stretnutie so zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a hodnotili sme. Zamestnávatelia hodnotili prácu našich žiakov na ich pracoviskách kladne. Žiaci sa naučili vykonávať praktické činnosti v účtovníckych firmách a obecných úradoch.Koordinátorky duálneho vzdelávania …

Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok Čítajte viac »

people sitting on chair in front of computer

Ako na VŠ bez prijímacích pohovorov?

1. krok – zúčastníš sa školského kola súťaže Mladý účtovník a umiestniš sa na 1. alebo 2. mieste. Z tohto miesta postupuješ do regionálneho – 1. kola olympiády Mladý účtovník. 2. krok – ak uspeješ v 1. kole olympiády Mladý účtovník do 30. miesta, môžeš sa považovať za prijatého študenta bez prijímacích pohovorov na Fakulte …

Ako na VŠ bez prijímacích pohovorov? Čítajte viac »

Informačný plagát

Online burza stredných škôl

Banskobystrický samosprávny kraj bude na YouTube kanáli Idem na strednú [https://bit.ly/strednaskola] hostiť od stredy 9. februára historicky prvú Burzu stredných škôl v jeho réžii. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium. Projekt je výnimočný svojou formou a rozsahom nielen v kraji, ale …

Online burza stredných škôl Čítajte viac »

žiačka-pracuje

Duálne vzdelávanie u nás

Už druhý rok sa na našej škole učia študenti v systéme duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku chodia na odbornú prax k zanieteným zamestnávateľom v okrese Rimavská Sobota. Napriek tomu, že niekoľko týždňov k nim, kvôli korona vírusu, nemohli, ponúkam vám názory niektorých študentov po polroku „práce“: „U zamestnávateľa sa mi páči. Pracujú tam skvelí …

Duálne vzdelávanie u nás Čítajte viac »

Informácie o štúdiu

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole: V školskom roku 2022/2023 otvárame v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia : 1 triedu s vyučovacím jazykom slovenským – 30 žiakov- žiaci tejto triedy sa budú učiť v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a 1 triedu s vyučovacím jazykom maďarským – 20 žiakov. V druhej polovici …

Informácie o štúdiu Čítajte viac »

Talenty 2. ročníkov – program ZAV

V stredu 6. októbra sa konala celoslovenská súťaž Talenty 2. ročníkov v odpise textu v programe ZAV. Žiaci súťažili v 3 kategóriách: v odpise textu na 10 minút s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu, v odpise textu na 10 minút s penalizáciou 100 úderov za chybu a v odpise 25 jednominútových cvičení. Našu školu reprezentovali: Klaudia Mátéová a René Kogler z II. C triedy a Nina Deáková …

Talenty 2. ročníkov – program ZAV Čítajte viac »

Prvé vysvedčenia

Niektorí žiaci na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote začali nový školský rok netradične – vysvedčeniami. Nejde o vysvedčenia za celoročnú prácu, ale o vysvedčenia zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme. Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov z administratívy …

Prvé vysvedčenia Čítajte viac »

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Dnes sme na našej škole slávnostne otvorili nový školský rok. Po prázdninách sme sa opäť stretli v triedach. Privítali sme nových prvákov a prajeme im veľa úspechov a bohatý študentský život, ktorý ich pripraví na život a do života. Pomáhať im budú ich nové triedne učiteľky: Ing. I. Raiszová – tr. uč. 1A, a Mgr. I. Kovácsová – tr. uč. …

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 Čítajte viac »

Duálne vzdelávanie na našej škole po roku …

Skončil sa školský rok, počas ktorého sme na našej škole zaviedli systém duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia. V prvom ročníku sme vzdelávali žiakov v odborných učebniach v škole. Žiaci absolvovali nové praktické predmety súvisiace s ekonomikou, informatikou a administratívou a korešpondenciou. Výstupom žiakov okrem známky z Odbornej praxe je aj portfólio vlastných prác, ktoré dokumentuje praktické zručnosti žiakov. V ďalšom školskom roku …

Duálne vzdelávanie na našej škole po roku … Čítajte viac »