Deň finančnej gramotnosti – 1.C a 2.C

reklamný plagát

V piatok 16.09.2022 v odborných učebniach našej školy v spolupráci s pedagogickým zborom sme organizovali deň s tematickým obsahom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti. Žiaci I.C a II.C triedy mali možnosť si vypočuť zaujímavý prednes vo forme prezentácie finančných poradcov. Prezentácia bola zameraná na osvojenie  terminológie finančnej gramotnosti a praktických návodov pre efektívne hospodárenie s peniazmi.

V rámci praktickej časti netradičného vyučovania sme navštívili  so žiakmi I.C a II.C triedy pobočky komerčných bánk – Slovenská sporiteľňa, Prima banka, ČSOB a VÚB v meste Rimavská Sobota, vypočuli sme si prednášky o bezhotovostnom platobnom styku a  o fungovaní bankomatov. V priestoroch finančných inštitúcii žiaci dostali informácie o podmienkach založenia a vedenia osobných bankových účtov.

Ing. Diana Magová

Návrat hore