Deň finančnej gramotnosti na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Hoci mnohí tvrdia, že peniazom rozumejú, prax ukazuje opak. Finančne gramotný človek je človek nezávislý vo svete peňazí. Potrebuje k tomu zdravý sedliacky rozum. Hovorí sa, že kto sa drží zdravého sedliackeho rozumu má menej problémov v živote.


Pre upevnenie doterajších vedomostí sme pre našich žiakov opäť po roku zorganizovali 5. septembra 2017 Deň finančnej gramotnosti. Do akcie boli zapojení všetci žiaci školy.
Žiaci prvých ročníkov boli oboznámení so základnými pojmami v oblasti finančníctva formou videí o histórii peňazí, spôsobe ich výroby, ako aj formou rozprávky Strom na peniaze, či krátkym testom v tejto oblasti.
Žiaci druhých ročníkov mali možnosť navštíviť pobočku Slovenskej sporiteľne v Rim. Sobote, kde im pracovníčka p. Balciarová priblížila prácu v banke. VÚB banka v zastúpení Mgr. Vyrva a Mgr. Farkas sa prezentovala na škole formou prezentácií a pútavým rozprávaním o finančných produktoch.


Tretiaci si vyskúšali svoje doterajšie teoretické vedomosti pri hraní finančnej hry „Finančná sloboda“ v spolupráci s OVB Rim. Sobota – riaditeľsvo Ing. J. Ďurka, za pomoci p. D. Krnáčovej, p. G. Vargu, p. J. Brindzovej, p. L. Krnáčovej, p. P. Kováča a p. M. Bolhu – ktorí ich pri hraní hry usmerňovali odbornými vedomosťami, informáciami a skúsenosťami zo svojej praxe. Na záver vyhodnotili jednotlivé skupinky žiakov – rodiny, a to vyčíslením finančnej čiastky, ktorá žiakom ostala po ukončení hry.


Žiaci štvrtých ročníkov si vyskúšali „FQ test“ a test „Finančné pojmy“. Pre začlenenie sa do skutočného života, ktorý ich čaká už o krátky čas, sme pre nich pripravili ešte besedy z oblasti:
– sociálneho a zdravotného poistenia – Mgr. Majanová – Soc. poisťovňa Rim. Sobota a
– dôchodok – II. pilier – Ing. Mečiar – Allianz DSS – Bratislava.
Skutoční odborníci im pútavým a zaujímavým spôsobom priblížili finančnú zodpovednosť, ktorá ich čaká po ukončení našej školy.
Pre pedagógov školy je veľmi príjemné zažiť, keď niektorí naši bývalí žiaci prichádzajú medzi súčasných žiakov, aby im odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti finančného sveta.
Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich čas a skúsenosti, ktoré odovzdali našim žiakom.

Ing. A. Gecková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore