Finančná gramotnosť na OAKA

Je známe, že až 9 z 10 Slovákov nemá správne finančné návyky. Preto na našej škole pripravujeme žiakov aj v tejto oblasti. Dostali sme pozvanie do jednej z popredných spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v Európe – OVB.

III.A trieda navštívila pobočku regionálneho riaditeľa OVB Ing. Juraja Ďurku v Rimavskej Sobote.

O spoločnosti OVB, o finančnom trhu, o bankách, o úveroch, o šetrení, o dôchodkoch nás veľmi odborným a pútavým spôsobom oboznámila p. Dáša Krnáčová – BD, okresná riaditeľka OVB. Žiakom kládla zaujímavé otázky, na ktoré reagovali a vzájomne ich zodpovedali. Vyzdvihla prácu finančných sprostredkovateľov, ktorí riešenia šijú na mieru individuálnym potrebám klientov a to v spolupráci s viac ako 30 produktovými partnermi na Slovensku.

Ing. Gecková

Návrat hore