Finančná olympiáda 2022

súťaž na monitore

Finančná olympiáda je podujatie, ktoré sa koná každý školský rok a ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Olympiáda pozostáva z 3 kôl. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a žiaci môžu použiť akékoľvek dostupné pomôcky. Pre postup do druhého kola bolo potrebné mať vedomosti a a v čo najkratšom čase ich a prezentovať v online teste. V prvom kole bolo zapojených viac ako 8 000 študentov.

Do prvého kola sa zapojila aj III.A trieda. Michaela Klučiarová z tejto triedy obstála najlepšie a preto postupuje do 2 kola. Držíme jej palce

Ing. Gecková

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore