Finančná olympiáda

V tomto školskom roku sa žiaci 3.A a 3 SB. triedy zapojili do 1 kola Finančnej olympiády. Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl a všetkým študentom 8-ročných gymnázií študujúcich v ročníkoch kvinta až oktáva. Cieľom súťaže je študentom priblížiť základné otázky finančného správania a rozšíriť ich vedomosti vo všetkých ekonomických oblastiach, podľa ktorých sa budú neskôr riadiť aj v každodennom osobnom či pracovnom živote.

Súťaž je tvorená troma kolami. Prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu.

Do II. uzavretého kola súťaže postúpilo  prvých 500 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili I. otvoreného kola súťaže. Prvým hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí a druhým hodnotiacim kritériom je rýchlosť vypracovania online testu. Medzi 500 najlepších patria aj naši žiaci z 3.A – Lukáčková Zuzana a Segeč Norbert. Držíme im palce do II kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.

Ing. Anna Gecková

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore