Hodina práva s prokurátorom

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Ak polícia alebo prokuratúra získa informácie o spáchaní trestného činu je povinná začať vyšetrovanie. Úlohou týchto orgánov je zhromaždiť a zabezpečiť dôkazy, na základe ktorých posúdia, či konkrétna osoba spáchala trestný čin alebo nie a či podozrenie zo spáchania trestného činu je preukázané tak, aby prokurátor mohol podať obžalobu na súd. Dňa 18.6.2018 JUDr. Marko Deák z Okresnej prokuratúry v Rim. Sobote žiakov III. A a III.C triedy zaujal pútavým rozprávaním o práci prokurátora, o trestnom zákone a trestnom poriadku, o zodpovednosti za svoje činy, o odpise či výpise z registra trestov, o dôkazových materiáloch, ktoré sa využívajú pri objasňovaní prečinov či zločinov a podobne. Žiaci na konkrétne otázky dostávali kvalifikované odpovede, ktoré im rozšírili teoretické vedomosti získané na hodine právnej náuky.

Ing. Gecková

ďalšie fotky

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore