INTERSTENO 2022

účastníčky súťaže Intersteno

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO, aby si zmerali sily v písaní na počítači so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Súťaží sa v 10-minútovom odpise textu v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise (súťažiaci môžu písať celkovo v 15 jazykoch). Hodnotené sú práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti, pričom za 1 chybu sa penalizuje 50 údermi.

Do súťaže INTERSTENO 2022 sa úspešne zapojilo 8 našich žiakov: Martina Gregorčoková, Kristína Kubaliaková, Nina Stieranková, Petronela Václaviková (I. A trieda), Valentína Radičová, Filip Nosáľ, Jakub Javor (III. A trieda) a Flóra Napsugár Lestáková (III. C trieda). Najúspešnejšími súťažiacimi našej OA sa stali prváčky. Martina Gregorčoková sa zapojila do súťaže v 12 jazykoch, Petronela Václaviková v 9 a Kristína Kubaliaková celkovo až v 14 jazykoch – odpisovala texty po česky, nemecky, anglicky, španielsky, fínsky, maďarsky, taliansky, holandsky, poľsky, portugalsky, rumunsky, chorvátsky, japonsky a samozrejme po slovensky. Kristína svojím výkonom obsadila 14. miesto na svete vo svojej kategórii. Martina Gregorčoková sa umiestnila na 23., Petronela Václaviková na 26. a Nina Stieranková na 42. mieste na svete. Pekné výkony dosiahli aj žiaci tretích ročníkov.

K úspešnej reprezentácii srdečne blahoželáme.

D. Brezovická a M. Mišuráková

Návrat hore