Klub odborného vzdelávania – fotografie

Naši pedagógovia sa po ukončení pracovného dňa ďalej vzdelávajú. Tu je niekoľko fotografií.

Návrat hore