Krajské kolo súťaže spracovanie informácii na počítači (SIP) – POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

Dňa 10. februára 2021  sa online uskutočnil 55. ročník krajského kola súťaže spracovanie informácii na počítači (SIP), ktorú organizovala Spojená škola – Obchodná akadémia, Detva. SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači v 3 disciplínach (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing), rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom súťaže je ŠIOV Bratislava.

Z našej školy sa krajského kola súťaže zúčastnili Filip Nosáľ, Marcel Repka z II. A triedy, Norbert Segeč, Zuzana Lukáčková, Dominik Majdan z III. A triedy.

Najúspešnejší bol Filip Nosáľ obsadil 1. miesto (3907 hrubých úderov/10 min) a Norbert Segeč, obsadil 8. miesto (2953 hrubých úderov/ 10 min) z celkového počtu 20 súťažiacich  v disciplíne Písanie na počítači – 10-minútový odpis neznámeho textu z  predlohy.

Je zaujímavosťou, že Filip Nosáľ sa tejto súťaži zúčastnil ako jediný prvák minulý rok v krajskom kole v Krupine, kde neuspel a skončil medzi poslednými. Tento rok však bol úspešný, túto súťaž za kraj vyhral a ako jediný postupuje za  BBSK do celoslovenského kola. Blahoželáme Filipovi Nosáľovi, postupuje zo 14. miesta v porovnaní so všetkými súťažiacimi na Slovensku – z 8. krajov. Prajeme mu veľa úspechov na celoštátnom kole súťaže a veríme, že naša škola sa vďaka nemu zviditeľní na výsledkovej listine po súťaži všetkých 20. postupujúcich zo Slovenska v tejto disciplíne.  

K pekným výkonom blahoželáme aj ostatným zúčastneným a prajeme veľa úspechov v štúdiu a tvorivej práci.

Ing. Brezovická, Ing. Mišuráková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore