Na názore mladých nám záleží

woman placing sticky notes on wall

V rámci neustáleho skvalitňovania výchovy a vzdelávania sa naša škola zapojila do projektu Focus group, ktorý realizuje Rada mládeže Slovenska. Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie o potrebách mladých ľudí a dopadoch pandémie COVID-19 na ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Súčasťou projektu je aj výskum metódou diskusných skupín (focus group). V rámci nich sa bude diskutovať 20.- 23. septembra 2022 od 17:00 na online platforme Zoom o potrebách a bariérach, ktorým čelia mladí ľudia pri hľadaní prvého zamestnania a zručnostiach, ktoré im pomáhajú pri uplatnení sa na trhu práce.

Veríme, že aj touto formou prispejeme k zvyšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania na škole.

PhDr. Olívia Sojková

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore