Netradičný Deň otvorených dverí

V stredu a vo štvrtok 3. a 4. marca 2021 sa na našej škole uskutočnil netradičný Deň otvorených dverí. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme zorganizovali toto podujatie online prostredníctvom platformy ZOOM. Počas týchto dvoch dní sme sa mohli stretnúť so žiakmi 9. ročníka základných škôl z celého regiónu a informovať ich o podmienkach štúdia na škole, o kritériách prijímacieho konania a o možnosti študovať  systémom duálneho vzdelávania, kedy sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zamestnávateľa. Podľa schváleného učebného plánu tak absolvuje teoretickú časť vzdelávania v škole a praktickú časť vzdelávania priamo na pracovisku zamestnávateľa. Aj táto informácia zaujala návštevníkov na DOD a všetci boli zvedaví aj na prijímačky „na nečisto“, ktoré si môžu vyskúšať prostredníctvom našej webovej stránky.

Deviataci mali aj ďalšie otázky, na ktoré sme im s radosťou odpovedali. Ak niečo ostalo nejasné, sme aj naďalej k dispozícii.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a zapojeným a veríme, že v septembri sa osobne stretneme a začneme normálny školský rok naplnený vzdelávaním, ale aj mnohými aktivitami, ktoré nám pomôžu precítiť spolupatričnosť a vybudovať silný tím.

Návrat hore