Pedagogický zbor OA-KA v Rim. Sobote

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľka školy:Mgr. Blanka Tomčováe-mail
Zástupkyňa riaditeľky pre pedagogické činnosti:Mgr. Andrea Paulyováe-mail
Vedenie OA-KA
Predmetová komisia PK1Spoločensko-vedné predmety
vedúca PK1:Mgr. Erika JuhászováSJL-OBN-ETIe-mail
členovia:Mgr. Ildikó KovácsováMJL-SJLe-mail
Mgr. Blanka TomčováSJL-DEJe-mail
Mgr. Andrea PaulyováSJL-NEJ e-mail 
PK1
Predmetová komisia PK2Prírodovedné predmety
vedúca PK2:Ing. Izabela Belicováprofesijné predmetye-mail
členovia:Mgr. Jana KurekováTSVe-mail
Mgr. Štefan VavrekMATe-mail
PK2
Predmetová komisia PK3Odborné predmety
vedúca PK3:Ing. Anna Geckováprofesijné predmetye-mail
členovia:Ing. Jana Balíkováprofesijné predmetye-mail
Ing. Darina Brezovickáprofesijné predmety e-mail 
Ing. Mária Mišurákováprofesijné predmetye-mail
Ing. Ingrid Raiszováprofesijné predmetye-mail
Ing. Andrea Suchánkováprofesijné predmetye-mail
PK3
Predmetová komisia PK4Cudzie jazyky
vedúca PK4:Mgr. Alena KováčováSJL-ANJ e-mail 
členovia:Mgr. Roman HanusANJ e-mail 
PhDr. Anna VaculčiakováSJL-NEJ e-mail 
PK4