Samospráva ocenila aj „našu“ žiačku

Naša najlepšia žiačka

Najúspešnejší žiaci zo škôl v Rimavskej Sobote si v pondelok 27. 6. 2022 v obradnej sieni Mestskej radnice prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Jozefa Šimka.
Medzi ocenenými bola aj naša absolventka Zuzana Lukáčková (IV.A). Na ocenenie sme ju navrhli pre výborný prospech počas celého štúdia na našej škole, za výborný prospech na maturitnej skúške, za reprezentáciu školy v celoslovenskej účtovníckej súťaži a ďalšie súťaže.
Študenti dostali ďakovné listy, kvety a zapísali sa do pamätnej knihy.
Zuzke želáme veľa úspechov v štúdiu na vysokej škole.

Mgr. A. Paulyová

Návrat hore