Netradične a kreatívne na vyučovacej hodine

V rámci odborného predmetu Sekretárske a asistenčné činnosti dostali žiaci v tematickom celku Význam sekretariátu a sekretárky/asistentky za úlohu navrhnúť úpravu zovňajšku sekretárky, asistentky (účes, mejkap) na dennú pracovnú príležitosť. Ciele: Vysvetliť opodstatnenosť a význam celkovej úpravy zovňajšku sekretárky, asistentky. Uvedomiť si, že otázka vzhľadu je veľmi dôležitá. Demonštrovať na spolužiačke ukážku (účes, mejkap) osobného …

Netradične a kreatívne na vyučovacej hodine Read More »