Netradične a kreatívne na vyučovacej hodine

V rámci odborného predmetu Sekretárske a asistenčné činnosti dostali žiaci v tematickom celku Význam sekretariátu a sekretárky/asistentky za úlohu navrhnúť úpravu zovňajšku sekretárky, asistentky (účes, mejkap) na dennú pracovnú […]

Netradične a kreatívne na vyučovacej hodine Viac