Návšteva hvezdárne

V rámci predmetu Biológia sa žiaci II. A triedy zúčastnili s témou „Slnečné žiarenie“ v sobotskej hvezdárni. Pomocou nastaveného špeciálneho ďalekohľadu si mohli pozrieť erupcie na slnku a následne […]

Návšteva hvezdárne Viac