Účelové cvičenia v OAKA

Účelové cvičenia

Účelové cvičenia pre žiakov I. a II. ročníka našej školy prebehli v týchto dňoch za krásneho slnečného počasia. Zdravotnú prípravu sme si prebrali vtipnou formou cez videá spracované a komentované Kubovčíkom za repovania Separa v piesni KPR. Signály CO za hukotu sirén.

Návrat hore