Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota

Názov článku je súčasne názvom projektu, ktorý sme práve na Obchodnej akadémii- Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote ukončili. Bol realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

V rámci grantu, ktorý sme dostali, sme vytvorili regionálne centrum vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy vybavené počítačovou technikou. Následne sme pripravili odborných učiteľov a to formou stáže na obecných úradoch okresu a tiež prostredníctvom vzdelávacích kurzov. Vzdelávanie im sprostredkovalo vedomosti z oblasti ekonomiky samospráv, konkrétne:

  • Právne základy územnej samosprávy
  • Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obce
  • Majetok obce
  • Kontrola v samospráve.

Následne sme upravili školský vzdelávací program, do ktorého sme implementovali nové tematické okruhy. Nový vzdelávací program s rozšírenými tematickými celkami je pripravený pre žiakov 3. ročníka.

Partnerom školy v projekte je Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu. „Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore