Vzdelávací workshop – „Iba sme sa narodili“

žiaci pri stole

Zážitkový vzdelávací workshop „Iba sme sa narodili“ organizovaný občianskym združením Post Bellum SK, ktoré vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, absolvovali žiaci II. A a III. A.

Workshop „Iba sme sa narodili“ komunikuje tému ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, židovskej komunity, ktorá žila roztrúsená po celom Slovensku. Jedna časť žiakov sa oboznamovala s týmito príbehmi a druhá časť žiakov boli novinári – doboví alebo súčasní i zástupcovia súčasných ľudí. Počas workshopu plnili úlohy, písali články, reportáže, rozhovory, blogy, fb príspevky a v záverečnej časti boli ich výstupy konfrontované so skutočnými príbehmi ľudí.

Cieľom je viesť žiakov ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií , zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií.

Návrat hore