Újdonságok

children, bicycles, flood-5833719.jpg

Legújabb tevékenységeink

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Olympiáda Mladý účtovníkImage attachmentImage attachment+1Image attachment

Olympiáda Mladý účtovník ... Čítajte...Menej

1 dňom
Olympiáda Mladý účtovník 2023
To, že žiaci Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote sa poctivo pripravujú na kariéru účtovníka, nie je žiadnym tajomstvom. Nájdu sa však medzi nimi aj takí, pre ktorých je účtovníctvo priam záľubou. Pre nich je „Olympiáda Mladý účtovník“ skvelá príležitosť dokázať svetu, že účtovníctvu rozumejú.
Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž organizuje spoločnosť KROS spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. 
V školskom roku 2022/2023 prebieha jubilejný - 25. ročník olympiády. Samotná súťaž pozostáva z troch kôl – zo školského, 1. regionálneho a 2. regionálneho kola, ktorá je zároveň celoslovenským kolom. 
Školské kolo olympiády na pôde OA - KA sa uskutočnilo dňa 9. marca 2023, ktorého sa zúčastnilo 16 statočných mladých účtovníkov. Do 1. regionálneho kola mohla každá škola delegovať 3 žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach školského kola. 
Našu školu na regionálnom kole reprezentovali traja nadaní študenti štvrtého ročníka, ktorí v riešení účtovných súvzťažností dosiahli najviac bodov za najkratší čas, menovite: 
Nikolas Ridzoň - IV.A, Karolína Mihályová – IV.C a Beáta Nováková - IV.C. 
Motivácia pre žiakov postúpiť do druhého – celoslovenského kola je obrovská, nakoľko v hre je prijatie na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, ako aj na Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích pohovorov. 
Všetkým účastníkom gratulujeme a postupujúcim držíme palce

Fiatal Könyvelő olimpiász 2023
Nem titok, hogy az Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia diákjai szorgalmasan készülnek a könyvelői hivatásra. Vannak azonban közöttük olyanok is, akik számára a könyvelés egyenesen kedvtelés. Számukra a Fiatal Könyvelő olimpiász egy nagyszerű lehetőség, hogy megmutassák, milyen jól értenek a könyveléshez.
A Fiatal Könyvelő olimpiász egy középiskolásoknak szóló országos verseny, amely során könyvelésben és az OMEGA program használatában mérik össze tudásukat. A versenyt a KROS társaság szervezi a Mérlegképes Könyvelők Szlovákiai Kamarájával közösen. 
A 2022/2023-as tanévben zajlik a verseny jubileumi, 25. kiírása. Maga a verseny három fordulóból áll – iskolai, 1. regionális és 2. regionális fordulóból, ez utóbbi egyben össz-szlovákiai forduló is.
Az iskolai fordulót 2023. március 9-én rendezték iskolánkban, és 16 fiatal könyvelő kapcsolódott be. Az első regionális fordulóba minden iskola legfeljebb három diákot nevezhet, akik az iskolai fordulóban az első három helyen végeztek. 
Iskolánkat a regionális fordulóban három tehetséges negyedikes diák képviselte, akik az iskolai fordulóban a legrövidebb idő alatt a legtöbb pontot szerezték a könyvelési feladatok megoldása során: Nikolas Ridzoň – IV. A, Mihály Karolina – IV. C és Novák Beáta – IV. C.
A diákok számára óriási motiváció, hogy ha bejutnak a második, országos fordulóba, akkor felvételi nélkül felvételt nyerhetnek a Zsolnai Egyetem szabályozási és informatikai karára, valamint a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemre.
Minden résztvevőnek gratulálunk, a továbbjutóknak pedig szorítunk a következő fordulóban!Image attachmentImage attachment+5Image attachment

Olympiáda Mladý účtovník 2023

To, že žiaci Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote sa poctivo pripravujú na kariéru účtovníka, nie je žiadnym tajomstvom. Nájdu sa však medzi nimi aj takí, pre ktorých je účtovníctvo priam záľubou. Pre nich je „Olympiáda Mladý účtovník“ skvelá príležitosť dokázať svetu, že účtovníctvu rozumejú.Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž organizuje spoločnosť KROS spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. V školskom roku 2022/2023 prebieha jubilejný - 25. ročník olympiády. Samotná súťaž pozostáva z troch kôl – zo školského, 1. regionálneho a 2. regionálneho kola, ktorá je zároveň celoslovenským kolom. Školské kolo olympiády na pôde OA - KA sa uskutočnilo dňa 9. marca 2023, ktorého sa zúčastnilo 16 statočných mladých účtovníkov. Do 1. regionálneho kola mohla každá škola delegovať 3 žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach školského kola. Našu školu na regionálnom kole reprezentovali traja nadaní študenti štvrtého ročníka, ktorí v riešení účtovných súvzťažností dosiahli najviac bodov za najkratší čas, menovite: Nikolas Ridzoň - IV.A, Karolína Mihályová – IV.C a Beáta Nováková - IV.C. Motivácia pre žiakov postúpiť do druhého – celoslovenského kola je obrovská, nakoľko v hre je prijatie na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, ako aj na Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích pohovorov. Všetkým účastníkom gratulujeme a postupujúcim držíme palceFiatal Könyvelő olimpiász 2023Nem titok, hogy az Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia diákjai szorgalmasan készülnek a könyvelői hivatásra. Vannak azonban közöttük olyanok is, akik számára a könyvelés egyenesen kedvtelés. Számukra a Fiatal Könyvelő olimpiász egy nagyszerű lehetőség, hogy megmutassák, milyen jól értenek a könyveléshez.A Fiatal Könyvelő olimpiász egy középiskolásoknak szóló országos verseny, amely során könyvelésben és az OMEGA program használatában mérik össze tudásukat. A versenyt a KROS társaság szervezi a Mérlegképes Könyvelők Szlovákiai Kamarájával közösen. A 2022/2023-as tanévben zajlik a verseny jubileumi, 25. kiírása. Maga a verseny három fordulóból áll – iskolai, 1. regionális és 2. regionális fordulóból, ez utóbbi egyben össz-szlovákiai forduló is.Az iskolai fordulót 2023. március 9-én rendezték iskolánkban, és 16 fiatal könyvelő kapcsolódott be. Az első regionális fordulóba minden iskola legfeljebb három diákot nevezhet, akik az iskolai fordulóban az első három helyen végeztek. Iskolánkat a regionális fordulóban három tehetséges negyedikes diák képviselte, akik az iskolai fordulóban a legrövidebb idő alatt a legtöbb pontot szerezték a könyvelési feladatok megoldása során: Nikolas Ridzoň – IV. A, Mihály Karolina – IV. C és Novák Beáta – IV. C.A diákok számára óriási motiváció, hogy ha bejutnak a második, országos fordulóba, akkor felvételi nélkül felvételt nyerhetnek a Zsolnai Egyetem szabályozási és informatikai karára, valamint a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemre.Minden résztvevőnek gratulálunk, a továbbjutóknak pedig szorítunk a következő fordulóban! ... Čítajte...Menej

1 dňom
28. marec 2023 
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je zároveň ich poslaním. Školský parlament pri príležitosti dnešného sviatku poďakoval v mene študentov školy všetkým učiteľom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. Okrem ručne vyrobených darčekov a kvietkov im študenti pripravili krátky program.

2023. március 28.
A tanítónapot a nemzetek tanítómesterének, Ján Ámos Komenskýnek születésnapján ünnepeljük. Ez a nap minden pedagógiai dolgozó munkájának ünnepe, akik számára a munkájuk egyben hivatásuk is. A diákparlament ma az ünnep alkalmából az iskola minden diákja nevében megköszönte az összes tanárnak a munkáját, türelmét, eltökéltségét, igyekezetét, nyugodtságát, higgadtságát és mindazt, amit a tanári hivatásnak szentel. A saját készítésű ajándékok és a virágok mellett egy rövid műsorral is kedveskedtek a tanári karnak. 

Školský parlamentImage attachmentImage attachment+Image attachment

28. marec 2023

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je zároveň ich poslaním. Školský parlament pri príležitosti dnešného sviatku poďakoval v mene študentov školy všetkým učiteľom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. Okrem ručne vyrobených darčekov a kvietkov im študenti pripravili krátky program.2023. március 28.A tanítónapot a nemzetek tanítómesterének, Ján Ámos Komenskýnek születésnapján ünnepeljük. Ez a nap minden pedagógiai dolgozó munkájának ünnepe, akik számára a munkájuk egyben hivatásuk is. A diákparlament ma az ünnep alkalmából az iskola minden diákja nevében megköszönte az összes tanárnak a munkáját, türelmét, eltökéltségét, igyekezetét, nyugodtságát, higgadtságát és mindazt, amit a tanári hivatásnak szentel. A saját készítésű ajándékok és a virágok mellett egy rövid műsorral is kedveskedtek a tanári karnak. Školský parlament ... Čítajte...Menej

4 dňami
Učiteľkám a učiteľom

✍️Slohové práce žiakov často ukrývajú pekné a inšpiratívne myšlienky, to iste potvrdí nejeden učiteľ jazykov. Niekedy dokonca nechtiac „vystrúhajú poklonu“ a keďže dnes je Deň učiteľov, verím, že takéto vyznanie si každý pedagóg a pedagogička radi prečítajú. Je zo slohovej práce študentky III.C triedy Zsófie Kovácsovej.
   Veľa ľudí má nejaké vzory. Keď som bola malá, vždy som mala aspoň jeden ideál, ale tí ľudia boli herečky a speváčky. Teraz som trošku staršia a už vidím veci inak. Podľa mňa asi nemôžu byť televízne hviezdy moje vzory, lebo ich dobre nepoznám, viem len to, čo si prečítam alebo počujem, a to asi nie je vždy reálne.
Ja si myslím, že si musíme vyberať vzory z nášho prostredia, ktoré poznáme. Nikdy som sa nechcela podobať na niekoho stopercentne, lebo aj to je dôležité, aby som bola osobnosť, ale pravdaže, sú ľudia, ktorých obdivujem. Napríklad moji učitelia. Naučila som sa nielen to, čo sme preberali na hodine, ale dostala som vzácne dary. Veľmi sa snažím byť aj ja taký človek. Najkrajšia vec je pomáhať iným, a to je pre mňa veľmi pekný vzor. Naozaj som sa veľa od nich naučila, a som za to vďačná. Každý má svoju osobnosť, nie sme dokonalí ani rovnakí, ale vždy sa môžeme učiť od iného človeka pozitívne veci.
Moje ideály pre mňa ukazujú vzor. Nechcem sa podobať na slávnych ľudí, ktorých ani nepoznám. Ja iba chcem byť dobrosrdečný a nápomocný človek a chcem pomáhať iným tak, ako oni pomáhali mne. Naši učitelia sú na to najlepší ľudia, lebo oni sú naši každodenní hrdinovia. 🎯

Učiteľkám a učiteľom

✍️Slohové práce žiakov často ukrývajú pekné a inšpiratívne myšlienky, to iste potvrdí nejeden učiteľ jazykov. Niekedy dokonca nechtiac „vystrúhajú poklonu“ a keďže dnes je Deň učiteľov, verím, že takéto vyznanie si každý pedagóg a pedagogička radi prečítajú. Je zo slohovej práce študentky III.C triedy Zsófie Kovácsovej. Veľa ľudí má nejaké vzory. Keď som bola malá, vždy som mala aspoň jeden ideál, ale tí ľudia boli herečky a speváčky. Teraz som trošku staršia a už vidím veci inak. Podľa mňa asi nemôžu byť televízne hviezdy moje vzory, lebo ich dobre nepoznám, viem len to, čo si prečítam alebo počujem, a to asi nie je vždy reálne.Ja si myslím, že si musíme vyberať vzory z nášho prostredia, ktoré poznáme. Nikdy som sa nechcela podobať na niekoho stopercentne, lebo aj to je dôležité, aby som bola osobnosť, ale pravdaže, sú ľudia, ktorých obdivujem. Napríklad moji učitelia. Naučila som sa nielen to, čo sme preberali na hodine, ale dostala som vzácne dary. Veľmi sa snažím byť aj ja taký človek. Najkrajšia vec je pomáhať iným, a to je pre mňa veľmi pekný vzor. Naozaj som sa veľa od nich naučila, a som za to vďačná. Každý má svoju osobnosť, nie sme dokonalí ani rovnakí, ale vždy sa môžeme učiť od iného človeka pozitívne veci.Moje ideály pre mňa ukazujú vzor. Nechcem sa podobať na slávnych ľudí, ktorých ani nepoznám. Ja iba chcem byť dobrosrdečný a nápomocný človek a chcem pomáhať iným tak, ako oni pomáhali mne. Naši učitelia sú na to najlepší ľudia, lebo oni sú naši každodenní hrdinovia. 🎯 ... Čítajte...Menej

4 dňami
A tanárnőknek és tanároknak 

✍️Minden nyelvszakos tanár tanúsíthatja, hogy a diákok fogalmazásai gyakran rejtenek szép és inspiráló gondolatokat. Olykor akaratlanul is dicsérettel adóznak a tanárok előtt, és mivel ma van a tanítónap, úgy hiszem, minden tanárnő és tanár szívesen olvas ilyen vallomást. Kovács Zsófia III.C osztályos tanuló fogalmazásából merítettünk. 
     Az emberek jelentős részének van valamilyen ideálja, amelyre igyekszik hasonlítani. Kisgyerekként mindig volt legalább egy példaképem, többnyire színész, énekes vagy akár egy hirtelen felkapott személy a tévéből. Most, hogy kicsit idősebb és talán érettebb is vagyok, teljesen más szemmel nézem és máshogyan értelmezem a példakép jelentését. A mostani álláspontom szerint hosszútávon nem lehetnek a példaképeink hírességek vagy tévésztárok, hiszen valójában nem is ismerjük azokat az embereket, csupán annyit tudunk róluk, amit olvasunk vagy éppen hallunk, dehát mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy sok esetben ezeknek az információknak semmi közük a valósághoz.
     Úgy vélem, hogy a közvetlen környezetünkben kell találnunk követendő példákat, olyan embereket, akiket jól ismerünk. Száz százalékban sosem akartam senkire hasonlítani, mert szerintem az is fontos, hogy egyéniség tudjak maradni, de természetesen vannak emberek, akikre felnézek, ilyenek példának okáért a tanáraim. Nemcsak azt tanultam tőlük, amit az órán átvettünk, hanem sokkal értékesebb dolgokat adtak át nekem, és nagyon igyekszem én is olyan ember lenni. Talán a legszebb dolog, amit tehetünk, hogy segítünk másoknak, és ez egy igazán szép minta számomra, amiért nagyon hálás vagyok. Tény, hogy mindnyájunknak megvan a saját személyisége, nem vagyunk se tökéletesek, sem egyformák, de mindig tanulhatunk másoktól pozitív dolgokat.
     Az én ideáljaim példát mutatnak nekem. Nem akarok olyan ismert emberekre hasonlítani, akiket nem is ismerek. Mindössze az a célom, hogy jószívű és segítőkész lehessek, segíthessek azoknak, akiknek szükségük van rá. A tanárok erre a legideálisabb emberek, hiszen ők a mi mindennapi hőseink.

A tanárnőknek és tanároknak

✍️Minden nyelvszakos tanár tanúsíthatja, hogy a diákok fogalmazásai gyakran rejtenek szép és inspiráló gondolatokat. Olykor akaratlanul is dicsérettel adóznak a tanárok előtt, és mivel ma van a tanítónap, úgy hiszem, minden tanárnő és tanár szívesen olvas ilyen vallomást. Kovács Zsófia III.C osztályos tanuló fogalmazásából merítettünk. Az emberek jelentős részének van valamilyen ideálja, amelyre igyekszik hasonlítani. Kisgyerekként mindig volt legalább egy példaképem, többnyire színész, énekes vagy akár egy hirtelen felkapott személy a tévéből. Most, hogy kicsit idősebb és talán érettebb is vagyok, teljesen más szemmel nézem és máshogyan értelmezem a példakép jelentését. A mostani álláspontom szerint hosszútávon nem lehetnek a példaképeink hírességek vagy tévésztárok, hiszen valójában nem is ismerjük azokat az embereket, csupán annyit tudunk róluk, amit olvasunk vagy éppen hallunk, dehát mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy sok esetben ezeknek az információknak semmi közük a valósághoz. Úgy vélem, hogy a közvetlen környezetünkben kell találnunk követendő példákat, olyan embereket, akiket jól ismerünk. Száz százalékban sosem akartam senkire hasonlítani, mert szerintem az is fontos, hogy egyéniség tudjak maradni, de természetesen vannak emberek, akikre felnézek, ilyenek példának okáért a tanáraim. Nemcsak azt tanultam tőlük, amit az órán átvettünk, hanem sokkal értékesebb dolgokat adtak át nekem, és nagyon igyekszem én is olyan ember lenni. Talán a legszebb dolog, amit tehetünk, hogy segítünk másoknak, és ez egy igazán szép minta számomra, amiért nagyon hálás vagyok. Tény, hogy mindnyájunknak megvan a saját személyisége, nem vagyunk se tökéletesek, sem egyformák, de mindig tanulhatunk másoktól pozitív dolgokat. Az én ideáljaim példát mutatnak nekem. Nem akarok olyan ismert emberekre hasonlítani, akiket nem is ismerek. Mindössze az a célom, hogy jószívű és segítőkész lehessek, segíthessek azoknak, akiknek szükségük van rá. A tanárok erre a legideálisabb emberek, hiszen ők a mi mindennapi hőseink. ... Čítajte...Menej

4 dňami

Komentáre na Facebooku

Zsófi... Nagyon értékes gondolatok

Zsófika! Köszönöm ezeket a szép gondolatokat! Büszke vagyok Rád!❤️

Szép, szépen fogalmaztal , gratulálok

Az én drága kislányom Zsófia Kovács . Gratulál egy boldog apa. 🙂

View more comments

Celoštátne kolo súťaže SIP 2023

Víťazi krajského kola súťaže SIP 2023 Filip Nosáľ ( IV. A) a Simona Brezovická (II. A) sa v dňoch 21. – 23. marca zúčastnili 57. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) v Seredi.
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Súťažiaci súperili v „Písaní na počítači“, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „Úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v písaní a v poslednej úlohe „Wordprocessing“, ktorý žiakov preveril v profesionálnom spracovaní textu.
Vo Filipovej disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 20 žiakov. Umiestnil sa na 7. mieste s počtom čistých úderov 332,9 za minútu. Simona Brezovická súťažila v disciplíne „ Úprava textu na počítači“ v ktorej sa aj ona umiestnila na 7. mieste s počtom korektúr 90, počet chýb 4, výsledné body 8 000. 
Filipovi ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy počas celého štúdia a Simone želáme, aby budúci rok potvrdila svoje miesto medzi najlepšími na Slovensku.

Ing. Darina BrezovickáImage attachmentImage attachment

Celoštátne kolo súťaže SIP 2023

Víťazi krajského kola súťaže SIP 2023 Filip Nosáľ ( IV. A) a Simona Brezovická (II. A) sa v dňoch 21. – 23. marca zúčastnili 57. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) v Seredi.Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.Súťažiaci súperili v „Písaní na počítači“, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „Úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v písaní a v poslednej úlohe „Wordprocessing“, ktorý žiakov preveril v profesionálnom spracovaní textu.Vo Filipovej disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 20 žiakov. Umiestnil sa na 7. mieste s počtom čistých úderov 332,9 za minútu. Simona Brezovická súťažila v disciplíne „ Úprava textu na počítači“ v ktorej sa aj ona umiestnila na 7. mieste s počtom korektúr 90, počet chýb 4, výsledné body 8 000. Filipovi ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy počas celého štúdia a Simone želáme, aby budúci rok potvrdila svoje miesto medzi najlepšími na Slovensku.Ing. Darina Brezovická ... Čítajte...Menej

6 dňami

Komentáre na Facebooku

Gratulujeme

Gratulujem.

EKOOLYMPIÁDA
Dňa 23. marca 2023 prebiehal 2. ročník celoslovenského kola vedomostnej hry pre stredné školy pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a slovenského občianskeho združenia Planet Lover, ktorého sa zúčastnilo 14 študentov II. A triedy. Študenti po registrácii mali 3 týždne od 1. marca 2023 na trénovanie otázok, tzv. ekotrenažér, ktorý bol rovnakou šancou pre všetkých pripraviť sa na súťažné kolo. Súťažilo sa v 5 rôznych témach – voda, oceán, pôda, odpad a klimatické zmeny.
Zo všetkých našich súťažiacich študentov postúpila do finále medzi 33 najlepších študentov v našej kategórii Kristína Kubaliaková, ktorá správne odpovedala na všetkých 50 otázok za 4 minúty a 39 sekúnd. Srdečne jej blahoželáme k postupu a budeme držať palce vo finálovom kole 29. marca 2023.
Ingrid Raiszová

EKOOLYMPIÁDA

Dňa 23. marca 2023 prebiehal 2. ročník celoslovenského kola vedomostnej hry pre stredné školy pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a slovenského občianskeho združenia Planet Lover, ktorého sa zúčastnilo 14 študentov II. A triedy. Študenti po registrácii mali 3 týždne od 1. marca 2023 na trénovanie otázok, tzv. ekotrenažér, ktorý bol rovnakou šancou pre všetkých pripraviť sa na súťažné kolo. Súťažilo sa v 5 rôznych témach – voda, oceán, pôda, odpad a klimatické zmeny.Zo všetkých našich súťažiacich študentov postúpila do finále medzi 33 najlepších študentov v našej kategórii Kristína Kubaliaková, ktorá správne odpovedala na všetkých 50 otázok za 4 minúty a 39 sekúnd. Srdečne jej blahoželáme k postupu a budeme držať palce vo finálovom kole 29. marca 2023.Ingrid Raiszová ... Čítajte...Menej

1 týždňom
✍️Európsky kvíz o peniazoch
Súčasťou Európskeho týždňa financií (20. – 26. marec 2023) je európsky kvíz o peniazoch – medzinárodný on-line kvíz finančnej gramotnosti EMQ 2023. Naši prváci sa vo štvrtok 23. 03. 2023 zapojili do 6. ročníka národného kola tohto kvízu. Overili si svoje vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí, napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, matematiky. Získali nové zážitky zo spolupráce v tíme, ale aj nové informácie z týchto oblastí. Napriek tomu, že nepostúpili do európskeho kola, zažili zaujímavú súťaž prostredníctvom platformy Kahoot!Image attachmentImage attachment+6Image attachment

✍️Európsky kvíz o peniazoch

Súčasťou Európskeho týždňa financií (20. – 26. marec 2023) je európsky kvíz o peniazoch – medzinárodný on-line kvíz finančnej gramotnosti EMQ 2023. Naši prváci sa vo štvrtok 23. 03. 2023 zapojili do 6. ročníka národného kola tohto kvízu. Overili si svoje vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí, napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, matematiky. Získali nové zážitky zo spolupráce v tíme, ale aj nové informácie z týchto oblastí. Napriek tomu, že nepostúpili do európskeho kola, zažili zaujímavú súťaž prostredníctvom platformy Kahoot! ... Čítajte...Menej

1 týždňom
Do okresného kola 30. ročníka Súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy sa zapojil aj talentovaný žiak našej školy, Tibor Molnár z III. C triedy a za svoj kvalitný výkon získal zlaté pásmo. Tiborovi srdečne blahoželáme, sme naňho hrdí a želáme veľa šťastia v semifinálovom kole. 

Iskolánk tehetséges diákja, Molnár Tibor III.C osztályos tanuló is bekapcsolódott a XXX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulójába, ahol színvonalas előadásával arany sávos minősítést érdemelt ki.
Szívből gratulálunk Tibornak, nagyon büszkék vagyunk rá,és sok sikert kívánunk az elődöntőben. 
                 Kovács Ildikó

Do okresného kola 30. ročníka Súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy sa zapojil aj talentovaný žiak našej školy, Tibor Molnár z III. C triedy a za svoj kvalitný výkon získal zlaté pásmo. Tiborovi srdečne blahoželáme, sme naňho hrdí a želáme veľa šťastia v semifinálovom kole. 

Iskolánk tehetséges diákja, Molnár Tibor III.C osztályos tanuló is bekapcsolódott a XXX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulójába, ahol színvonalas előadásával arany sávos minősítést érdemelt ki.Szívből gratulálunk Tibornak, nagyon büszkék vagyunk rá,és sok sikert kívánunk az elődöntőben.  Kovács Ildikó ... Čítajte...Menej

2 týždňami

Komentáre na Facebooku

Ügyesem

Gratulujem 👏

Načítať ďalšie príspevky

The Custom Facebook Feed plugin

Ha többet szeretnének tudni tevékenységünkről, látogassanak el a Facebook-oldalunkra!

Scroll to Top