Aktivity

children, bicycles, flood-5833719.jpg

Naše najnovšie aktivity, akcie a aktuality

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
🏆SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová odovzdala pochvaly žiakom a žiačkam, ktorí dosiahli v 1.polroku šk. roka 2022/2023 výborný prospech - s priemerom známok 1,00 alebo reprezentovali školu.

Sme radi, že sme mohli aj morálne oceniť tieto žiačky za výborný prospech:
1. Katarína Kováčiková, I. A
2. Simona Žírošová, I. A
3. Soňa Štoberová, II.A
4. Petronela Václaviková, II.A
5. Regina Hajduová, II. C
6. Nina Deáková, III.A
7. Eva Dirbáková, III. A
8. Mária Magdaléna Palacková, III. A
Filip Nosáľ, IV.A získal pochvalu riaditeľkou školy za vzornú reprezentáciu školy.

Všetkým žiakom školy prajeme úspešný ďalší polrok štúdia, veľa síl, energie a motivácie.

🏆SZÍVBŐL GRATULÁLUNK
Az iskola igazgatónője, Mgr. Blanka Tomčová dicséretet adott át az iskola azon diákjainak, akik az első félévben 1,00-ás átlaggal kiváló tanulmyányi eredményt értek el, illetve méltóképpen képviselték iskolánkat.

Örülünk, hogy erkölcsi elismerésben részesülhetett:
1. Katarína Kováčiková I.A
2. Simona Žírošová, I. A
3. Soňa Štoberová, II.A
4. Petronela Václaviková, II.A
5. Hajdu Regina, II. C
6. Nina Deáková, III.A
7. Eva Dirbáková, III. A
8. Mária Magdaléna Palacková, III. A
Filip Nosáľ, IV.A az iskola képviseletéért részesült igazgatói dicséretben

Minden diáknak sikerekben gazdag második félévet, sok erőt, energiát, motivációt kívánunk.Image attachment

🏆SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová odovzdala pochvaly žiakom a žiačkam, ktorí dosiahli v 1.polroku šk. roka 2022/2023 výborný prospech - s priemerom známok 1,00 alebo reprezentovali školu.Sme radi, že sme mohli aj morálne oceniť tieto žiačky za výborný prospech:1. Katarína Kováčiková, I. A2. Simona Žírošová, I. A3. Soňa Štoberová, II.A4. Petronela Václaviková, II.A5. Regina Hajduová, II. C6. Nina Deáková, III.A7. Eva Dirbáková, III. A8. Mária Magdaléna Palacková, III. AFilip Nosáľ, IV.A získal pochvalu riaditeľkou školy za vzornú reprezentáciu školy.Všetkým žiakom školy prajeme úspešný ďalší polrok štúdia, veľa síl, energie a motivácie.🏆SZÍVBŐL GRATULÁLUNKAz iskola igazgatónője, Mgr. Blanka Tomčová dicséretet adott át az iskola azon diákjainak, akik az első félévben 1,00-ás átlaggal kiváló tanulmyányi eredményt értek el, illetve méltóképpen képviselték iskolánkat.Örülünk, hogy erkölcsi elismerésben részesülhetett:1. Katarína Kováčiková I.A2. Simona Žírošová, I. A3. Soňa Štoberová, II.A4. Petronela Václaviková, II.A5. Hajdu Regina, II. C6. Nina Deáková, III.A7. Eva Dirbáková, III. A8. Mária Magdaléna Palacková, III. AFilip Nosáľ, IV.A az iskola képviseletéért részesült igazgatói dicséretbenMinden diáknak sikerekben gazdag második félévet, sok erőt, energiát, motivációt kívánunk. ... Čítajte...Menej

9 hodinami

Komentáre na Facebooku

Blahoželám a prajem veľa ďalších študijných úspechov !

Gratulujem

... Čítajte...Menej

5 dňami
ZAV Zvolen 2023
24. 1. Súťaž ZAV Zvolen máme úspešne za sebou. Súťaže sa zúčastnilo 297 žiakov z 21 škôl prevažne obchodných akadémií SR. Súťažilo sa v troch disciplínach. Za našu školu súťažilo 15 žiakov. Najlepší výkon na našej škole bol zaznamenaný v minútových odpisoch, kde Filip Nosáľ, žiak IV. A triedy dosiahol 440,7 č.ú./min. a umiestnil sa na 5.mieste v tejto disciplíne. V kombinácii všetkých troch disciplín tiež dosiahol 5. miesto. V súťaží družstiev sme skončili na 11. mieste.

Všetkým súťažiacim ďakujeme a želáme ešte lepšie výsledky v SIP.

Sikeresen magunk mögött tudhatjuk a ZAV Zvolen elnevezésű versenyt, melybe az ország 21 iskolájának 297 diákja kapcsolódott be. Három versenyszámban folyt a vetélkedés, melybe iskolánkból 15 diák kapcsolódott be. Közülük Filip Nosáľ, a IV.A tanulója volt, aki 440,7 leütés/perc teljesítményt ért el, és ezzel megszerezte az 5. helyet a kategóriában.
A három versenyszám összesítésében szintén 5. lett. Csapatversenyben iskolánk a 11. helyen végzett.

Minden résztvevőnek köszönjük a teljesítményét, és további sikereket kívánunk.Image attachmentImage attachment+3Image attachment

ZAV Zvolen 2023

24. 1. Súťaž ZAV Zvolen máme úspešne za sebou. Súťaže sa zúčastnilo 297 žiakov z 21 škôl prevažne obchodných akadémií SR. Súťažilo sa v troch disciplínach. Za našu školu súťažilo 15 žiakov. Najlepší výkon na našej škole bol zaznamenaný v minútových odpisoch, kde Filip Nosáľ, žiak IV. A triedy dosiahol 440,7 č.ú./min. a umiestnil sa na 5.mieste v tejto disciplíne. V kombinácii všetkých troch disciplín tiež dosiahol 5. miesto. V súťaží družstiev sme skončili na 11. mieste.Všetkým súťažiacim ďakujeme a želáme ešte lepšie výsledky v SIP.Sikeresen magunk mögött tudhatjuk a ZAV Zvolen elnevezésű versenyt, melybe az ország 21 iskolájának 297 diákja kapcsolódott be. Három versenyszámban folyt a vetélkedés, melybe iskolánkból 15 diák kapcsolódott be. Közülük Filip Nosáľ, a IV.A tanulója volt, aki 440,7 leütés/perc teljesítményt ért el, és ezzel megszerezte az 5. helyet a kategóriában.A három versenyszám összesítésében szintén 5. lett. Csapatversenyben iskolánk a 11. helyen végzett.Minden résztvevőnek köszönjük a teljesítményét, és további sikereket kívánunk. ... Čítajte...Menej

1 týždňom
📌Dňa 24. 01. 2023 sa žiačka Soňa Štoberová z II.A triedy zúčastnila školského kola Matematickej olympiády kategórie B, v ktorej sa jej podarilo stať sa úspešnou riešiteľkou. Príklady neboli jednoduché, no Soňa si s nimi poradila. Čakáme, či postúpi aj do krajského kola. Všetci jej gratulujeme a držíme palce.

2023. január 24-én Soňa Štoberá a II.A-ból részt vett a Matematika Olimpia iskolai fordulóján, ahol a B kategóriában sikeres megoldó lett. A feladatok nem voltak egyszerűek, de Soňa megbirkózott velük. Meglátjuk, tovább jut-e a megyei fordulóba. Mindannyian gratulálunk neki, és szorítunk a továbbiakban.

📌Dňa 24. 01. 2023 sa žiačka Soňa Štoberová z II.A triedy zúčastnila školského kola Matematickej olympiády kategórie B, v ktorej sa jej podarilo stať sa úspešnou riešiteľkou. Príklady neboli jednoduché, no Soňa si s nimi poradila. Čakáme, či postúpi aj do krajského kola. Všetci jej gratulujeme a držíme palce.

2023. január 24-én Soňa Štoberá a II.A-ból részt vett a Matematika Olimpia iskolai fordulóján, ahol a B kategóriában sikeres megoldó lett. A feladatok nem voltak egyszerűek, de Soňa megbirkózott velük. Meglátjuk, tovább jut-e a megyei fordulóba. Mindannyian gratulálunk neki, és szorítunk a továbbiakban. ... Čítajte...Menej

1 týždňom

Komentáre na Facebooku

Gratulujem. 👍

Gratulujem 👏

Gratulujem

Naša škola sa zúčastnila okresného kola v basketbale chlapcov stredných škol. Organizátorom bolo GIK v Rimavskej Sobote. Chlapci si zmerali svoje hráčske schopnosti so svojimi súpermi, podali uspokojivé výkony a zažili turnajovú atmosféru. 
Našu školu reprezentovali : Dávid Gonda, Ján Hric, Oliver Gáll, Tomáš Jagerčík, Rudolf Máté, Matej Vaso, Marcel Repka, Adam Huľuk. 
Chlapcom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy. 
Mgr. Jana Kureková

Iskolánk részt vett a középiskolák fiú kosárlabda bajnokságának járási fordulójában. A rendezést az Ivan Krasko Gimnázium biztosította. A fiúk összemérték játéktudásukat az ellenfelekkel, kielégítő teljesítmányt nyújtottak, és igazi versenyhangulatot éltek át. Iskolánkat képviselte: Dávid Gonda, Ján Hric, Oliver Gáll, Tomáš Jagerčík, Rudolf Máté, Matej Vaso, Marcel Repka, Adam Huľuk.
Köszönet a fiúknak iskolánk példás képviseléséért.
Mgr. Jana KurekováImage attachmentImage attachment+3Image attachment

Naša škola sa zúčastnila okresného kola v basketbale chlapcov stredných škol. Organizátorom bolo GIK v Rimavskej Sobote. Chlapci si zmerali svoje hráčske schopnosti so svojimi súpermi, podali uspokojivé výkony a zažili turnajovú atmosféru.

Našu školu reprezentovali : Dávid Gonda, Ján Hric, Oliver Gáll, Tomáš Jagerčík, Rudolf Máté, Matej Vaso, Marcel Repka, Adam Huľuk. Chlapcom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy. Mgr. Jana KurekováIskolánk részt vett a középiskolák fiú kosárlabda bajnokságának járási fordulójában. A rendezést az Ivan Krasko Gimnázium biztosította. A fiúk összemérték játéktudásukat az ellenfelekkel, kielégítő teljesítmányt nyújtottak, és igazi versenyhangulatot éltek át. Iskolánkat képviselte: Dávid Gonda, Ján Hric, Oliver Gáll, Tomáš Jagerčík, Rudolf Máté, Matej Vaso, Marcel Repka, Adam Huľuk.Köszönet a fiúknak iskolánk példás képviseléséért.Mgr. Jana Kureková ... Čítajte...Menej

1 týždňom
Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 2023 - Angol nyelvi olimpia - járási forduló 2023

Gratulujeme nášmu žiakovi Jakubovi Pélimu k peknému 3. miestu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A. Dúfame, že sa mu bude takto dariť aj v budúcnosti.

Gratulálunk Jakub Péli diákunknak, aki egy szép 3. helyezést ért el az angol nyelvi olimpia járási fordulójában a 2A kategóriában. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen szép eredményeket ér el.

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 2023 - Angol nyelvi olimpia - járási forduló 2023

Gratulujeme nášmu žiakovi Jakubovi Pélimu k peknému 3. miestu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A. Dúfame, že sa mu bude takto dariť aj v budúcnosti.Gratulálunk Jakub Péli diákunknak, aki egy szép 3. helyezést ért el az angol nyelvi olimpia járási fordulójában a 2A kategóriában. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen szép eredményeket ér el. ... Čítajte...Menej

2 týždňami
Žiaci III. C zažili počas exkurzie na Okresnom súde v Rimavskej Sobote v rámci predmetu právna náuka atmosféru súdneho pojednávania – vypočúvanie obžalovaného, svedkov, ako aj vynesenie rozsudku. Naučili sa, že za svoje činy musíme niesť aj zodpovednosť.

A III.C diákjai a Rimaszombati Járásbíróságon tett tanulmányi kirándulásuk során, mely a jogi ismeretek tantárgy keretében valósult meg, átélhették egy bírósági tárgyalás hangulatát – a vádlott és tanúk kihallgatását és az ítélethozatalt is.
Megtanulták, hogy a tetteinkért vállalnunk kell a felelősséget.

Žiaci III. C zažili počas exkurzie na Okresnom súde v Rimavskej Sobote v rámci predmetu právna náuka atmosféru súdneho pojednávania – vypočúvanie obžalovaného, svedkov, ako aj vynesenie rozsudku. Naučili sa, že za svoje činy musíme niesť aj zodpovednosť.

A III.C diákjai a Rimaszombati Járásbíróságon tett tanulmányi kirándulásuk során, mely a jogi ismeretek tantárgy keretében valósult meg, átélhették egy bírósági tárgyalás hangulatát – a vádlott és tanúk kihallgatását és az ítélethozatalt is.Megtanulták, hogy a tetteinkért vállalnunk kell a felelősséget. ... Čítajte...Menej

3 týždňami
Ekonomická olympiáda

V stredu 7. 12. 2022 sa 23 študentov z II. A a IV. A triedy zúčastnilo školského kola 6. ročníka
Ekonomickej olympiády.
Z našej školy nepostúpil do krajského kola nikto, napriek tomu uvádzam niekoľko zaujímavých čísel
v rámci Slovenska a dúfam, že v budúcom školskom roku sa zapojí do olympiády viac našich žiakov
a že budú úspešnejší.

Közgazdasági olimpia
Szerdán, 2022.12. 7-én a II.A és IV.A 23 diákja részt vett a Közgazdasági Olimpia 6. évfolyamának iskolai fordulóján.
Iskolánkból senki nem jutott tovább a megyei fordulóba,de mégis mutatunk néhány országos adatot, és reméljük, hogy jövőre még több diákunk bekapcsolódik a versenybe és sikeresebbek lesznek.

Ekonomická olympiáda

V stredu 7. 12. 2022 sa 23 študentov z II. A a IV. A triedy zúčastnilo školského kola 6. ročníkaEkonomickej olympiády.Z našej školy nepostúpil do krajského kola nikto, napriek tomu uvádzam niekoľko zaujímavých číselv rámci Slovenska a dúfam, že v budúcom školskom roku sa zapojí do olympiády viac našich žiakova že budú úspešnejší.Közgazdasági olimpiaSzerdán, 2022.12. 7-én a II.A és IV.A 23 diákja részt vett a Közgazdasági Olimpia 6. évfolyamának iskolai fordulóján.Iskolánkból senki nem jutott tovább a megyei fordulóba,de mégis mutatunk néhány országos adatot, és reméljük, hogy jövőre még több diákunk bekapcsolódik a versenybe és sikeresebbek lesznek. ... Čítajte...Menej

3 týždňami
Načítať ďalšie príspevky

The Custom Facebook Feed plugin

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich aktivitách, prejdite na našu školskú stránku na Facebooku.

Scroll to Top