Ekotopfilm – Envirofilm

Ekotopfilm

12. októbra 2016 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili regionálnej tour Ekotopfilm – Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom, zrozumiteľne a atraktívne, meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja a preto sme veľmi radi, že aj naši žiaci mohli zhliadnuť vybrané filmy o stavaní umelých koralov, o vegánstve, o znečisťovaní Jaroveckého ramena a absolvovali tiež zážitkový program spoločnosti NATUR-PACK, ktorá v niektorých mestách zabezpečuje triedený zber odpadu a stará sa o jeho recykláciu a ktorej prezentácia bola sprievodným programom festivalu.
Študenti sa dozvedeli, že:
    - rolky toaletného papiera sa nehádžu do kontajnera s papierom, lebo sa nedajú recyklovať, preto sa hádžu
      do komunálneho odpadu
    - existuje aplikácia Green bin, pomocou ktorej sa dozvieme, kde sa v danom meste nachádza zberňa
      jednotlivých druhov odpadov
    - zrecyklovaním 10 ton papiera ušetríme 17 stromov
    - že koraly narastú na umelých koraloch 5 cm za 6 mesiacov ...Deň duševného zdravia

Deň duševného zdravia

Dňa 11. októbra 2016 boli opäť otvorené dvere pre študentov stredných škôl v Dome duševného zdravia v Rimavskej Sobote, kde pravidelne chodíme aj my z našej školy v zastúpení študentov II.A a II.C triedy. Tentokrát netradične, ale veľmi príjemne sa naše spoločné posedenie začalo kultúrnym programom, ktorý pre nás pripravili žiaci ZUŠ v Rimavskej Sobote. Po programe nasledovala krátka prehliadka pracovných priestorov na oddelení, kde sa pacienti venujú rôznym umeleckým činnostiam. Ako to býva zvyčajne, nechýbala ani odborná prednáška primára oddelenia MUDr. Petra Korcsoga na stále aktuálnu tému o duševnom zdraví. Príjemne naladení a relatívne oddýchnutí sme tak ukončili náš pracovný deň.

Mgr. Erika Juhászová
Exkurzia v Kremnici

Deň duševného zdravia

V piatok 7. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Kremnici. Cieľom tejto akcie bolo okrem spoznávania krásneho, historicky známeho a významného baníckeho mesta v objatí Kremnických vrchov návšteva najstaršieho nepretržite vyrábajúceho podniku nielen v Európe, ale aj na svete a to Mincovne.
Žiaci si vypočuli zaujímavé informácie o vzniku tohto výrobného podniku pred takmer 700 rokmi a jeho neustálom fungovaní do dnešných čias. Mohli vidieť, čo je a bolo náplňou ich výroby počas celej existencie podniku. V starej časti mincovne mali možnosť vidieť staré a ešte stále fungujúce vyše storočné stroje a starožitný trezor.
V novej časti mohli priamo nahliadnuť do výroby a balenia práve vyrábaných mincí. Na pamiatku si každý žiak odniesol vyrazenú pamätnú mincu ako spomienku na tento deň.
Po návšteve Mincovne žiakov okúzlili priestory Mestského hradu, ktorý dominuje nad krásnym námestím. Najskôr sa väčšina žiakov zohriala výstupom po 127 točitých strmých kamenných schodoch na vežu, z ktorej je neskutočne nádherný výhľad na panorámu mesta a okolité kopce.
Následne si vypočuli historické zaujímavosti súvisiace so vznikom mesta, ťažby vzácnych, drahých kovov a rôznych zvykov a tradícií tohto mesta. Okrem toho sa mohli pokochať pohľadom po interiéri kostola sv. Kataríny, v ktorom je umiestnený moderný organ, jeden z najkvalitnejších na Slovensku.
Veríme, že napriek chladnejšiemu októbrovému dňu si žiaci doniesli veľa zážitkov a zaujímavých momentov, na ktoré budú v dobrom spomínať.

Ing. Jana Bottová a Ing. Ingrid RaiszováOdhaľovanie búst

Odhaľovanie búst

Do Aleje dejateľov Gemera a Malohontu opäť pribudli busty nových historických osobností, ktorí sa aktívne podieľali na obrane práv Slovákov a to šírením kultúry a ľudovej slovesnosti. Duchovný otec P. Jozefi a jeho kapláni J. D. Čipka a A. H. Škultéty od 6. októbra 2016 za prítomnosti predstaviteľov vedenia nášho mesta a hostí doplnili zbierku podobizní významných historických osobností nášho regiónu a pri tejto veľkolepej udalosti sme nechýbali ani my. Študenti Kristína Purdeková (IV. A) a Ján Vlačuha (I.A) prispeli svojím vystúpením k výnimočnosti slávnostnej chvíle.

Mgr. Erika JuhászováPrvé kolo súťaže Roadshow 2016

Roadshow

Dňa 4. októbra sa študenti III. A triedy zúčastnili prvého kola súťaže Roadshow 2016, ktorej organizátorom je Úrad vlády SR.
Na pôde našej školy sme privítali Mgr. Simonu Svetlákovú, z Úradu podpredsedu vlády, ktorá veľmi prístupnou a pochopiteľnou formou odprezentovala študentom základné informácie o Európskych štrukturálnych fondoch a konkrétnych operačných programoch.
Táto prednáška bola milým spestrením vyučovacieho procesu, ako aj prínosom pre študentov, pretože o eurofondoch počúvajú z médií často, ale s možnosťou praktickej realizácie projektu sa zatiaľ nestretli.
Druhé kolo bude pokračovať vypracovaním simulovaného projektového zámeru na základe skutočných potrieb regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.

Ing. J. BottováPodujatie „ V múzeu zvoní“

V múzeu zvoní

Pri príležitosti 37. ročníka Svetového dňa cestovného ruchu pripravilo Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote dňa 28. septembra 2016 pre verejnosť vyučovací deň „ V múzeu zvoní “, ktorého témou bol „ Cestovný ruch pre všetkých“.
Tejto netradičnej akcie sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka, ktorí si aj v škole vybrali voliteľný predmet Cestovný ruch a to v doprovode s vyučujúcou Ing. Ingrid Raiszovou. Neskôr sa k nim pridali aj naši prváci z I. A triedy.
Pripravené boli 20 minútové prednášky z odborov archeológia, história, etnografia, výtvarné umenie a prírodné vedy. Jednotliví zamestnanci múzea mali pripravené pútavé prezentácie z jednotlivých oblastí, ktorým sa pri svojej práci podrobnejšie venujú a tak vedeli tieto témy priblížiť našim študentom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na takejto netradičnej akcii, vďaka ktorej naši žiaci mali možnosť lepšie spoznať svoj región, v ktorom žijú a študujú a tak objaviť zaujímavosti, krásy a bohatstvá svojho rodného kraja.
„ Veď poznanie vlastnej minulosti je základom pre prítomnosť a devízou do budúcnosti.“Netradičná hodina TOVAROZNALECTVA

Kvízmajster

V piatok 23. septembra 2016 sme využili s I. C triedou zaujímavú akciu v priestoroch Domu kultúry na netradičnú hodinu TOVAROZNALECTVA. Navštívili sme so žiakmi VÝSTAVU poľnohospodárskych produktov z Gemera, ktorú v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota a Gemerskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou organizoval Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov.
Žiaci mali možnosť pohľadom sa pokochať po rôznych záhradkárskych produktoch našich šikovných pestovateľov, videli mnoho zaujímavých a krásnych exemplárov z ovocia, zeleniny, okrasných rastlín a ďalšie zaujímavosti ako rôzne zvieratká a produkty z nich.
Pri vchode mohli ochutnať čerstvý jablkový mušt a vo vnútri mali možnosť pochutnať si na vynikajúcich výrobkoch z Gazdovského dvora z Nižnej Pokoradze a tohtoročný med.
Pozornosť pútali aj zaujímavé drevené rezbárske drobnosti, ktoré si mohli kúpiť. Celú atmosféru tejto výstavy pekne dotvárala zaujímavá dekorácia v tradičnom „gazdovskom duchu“.

Ingrid RaiszováKvízmajster

A je to tu............!Boj o prestížny titul Kvízmajster sa začal a my, žiaci IV.B, sme boli pritom. 1. kolo novej zábavno-vedomostnej súťaže pre stredoškolákov sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. 9. 2016 v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote. 10 súťažných tímov z 8 stredných škôl si otestovalo svoje vedomosti z oblasti hudby, filmu, divadla, literatúry, či výtvarného umenia. Na študentov čakalo viac ako 200 kvízových otázok a rôznych zábavno-vedomostných úloh. Neformálne si mohli spolu s nami zasúťažiť i žiaci I.A triedy, ktorí boli morálnou oporou v hľadisku, možno aj následníkmi.

Žiaci IV.B.Účelový kurz

Účelový kurz

Tradične začiatkom školského roku sa konajú účelové cvičenia a účelový kurz. Tento rok sa kurz uskutočnil kombinovanou formou, prvý deň si žiaci opakovali vedomosti a zručnosti zo zdravotnej prípravy a protipožiarnej ochrany v priestoroch školy a požiarnej zbrojnice . Využili sme odborné rady a skúsenosti záchranára Martina a pracovníka miestneho hasičského zboru.
Ďalšie dva dni účelový kurz pokračoval internátnou formou na Chate Zbojská.
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

       V pondelok 5. septembra 2016 sa po dvojmesačných letných prázdninách opäť zaplnili priestory Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová slávnostným prejavom otvorila nový školský rok a popriala všetkým pedagógom a žiakom veľa zdravia, úspechov, chuti do učenia a nových vedomostí a zručností. Osobitne privítala 56 žiakov prvého ročníka a pozdravila aj budúcich maturantov, ktorí strávia posledný školský rok na našej škole. V maďarskom jazyku sa prítomným prihovorila Ing. Mária Kisantal. Po organizačných pokynoch sa žiaci rozišli do svojich tried, kde strávia 189 vyučovacích dní plných nových zážitkov, poznania, ale aj pestovania medziľudských vzťahov, pomoci a podpory pri hľadaní seba a svojej životnej cesty.  ďalšie správy >>   e-mail: sekretariat@obchars.sk
OA RS 2011
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!