Poďme spolu hľadať úspech

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

Riaditeľka školy - Mgr. Blanka Tomčová

Milí priatelia,
vitajte na stránkach Obchodnej akadémie-Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Školy, ktorá začala svoju históriu písať už v roku 1954. V súčasnosti naša škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania v slovenskom aj maďarskom jazyku v študijnom odbore obchodná akadémia. Snahou nás všetkých je príprava dobrých odborníkov a kvalitných absolventov, ktorí uspejú na trhu práce. Aj preto sme sa zapojili do projektu duálneho vzdelávania.
Za viac ako 60 rokov svojej existencie si škola vybudovala dobré meno a nezastupiteľné miesto v regióne. Vychovala tisícky absolventov, ktorí si našli uplatnenie v rôznych sférach spoločenského a hospodárskeho života po celom Slovensku i za jeho hranicami.
Škola má pred sebou výzvy budúcnosti – naďalej si váži tradície, zachováva ich a pokračuje v dobre osvedčených postupoch a procesoch, no nezabúda držať krok s trendom dnešnej doby. Má svoju identitu, kultúru a morálku… Je to moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre budúcnosť a v ktorej žiaci žijú svoj život. Budeme radi, ak „naša“ škola bude aj „vašou“ školou.

Mgr. Blanka Tomčová
riaditeľka školy

Naše nedávne aktivity:

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
✍️Rok 2022 bol Maticou slovenskou vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. Tiež bol zrealizovaný výstavný projekt o štúrovcoch pod názvom ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE, ktorého hlavným cieľom bolo a je priblížiť a spropagovať životné osudy, činnosť a odkaz štúrovskej generácie mladej generácii, ale aj dospelým.
📌    Výstava ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE bola inštalovaná od 1. marca do 13. marca 2023 v Dome osvety v Rimavskej Sobote a navštívili ju aj žiaci 2. a 4. ročníka našej školy. Zároveň sa zúčastnili aj seminára venovaného významným dejateľom štúrovského obdobia z regiónu Gemer – Malohont, ktorého lektorkou bola PaedDr. Monika KONCOŠOVÁ - stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, spoluautorka učebných a metodických materiálov.Image attachmentImage attachment+2Image attachment

✍️Rok 2022 bol Maticou slovenskou vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. Tiež bol zrealizovaný výstavný projekt o štúrovcoch pod názvom ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE, ktorého hlavným cieľom bolo a je priblížiť a spropagovať životné osudy, činnosť a odkaz štúrovskej generácie mladej generácii, ale aj dospelým.

📌 Výstava ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE bola inštalovaná od 1. marca do 13. marca 2023 v Dome osvety v Rimavskej Sobote a navštívili ju aj žiaci 2. a 4. ročníka našej školy. Zároveň sa zúčastnili aj seminára venovaného významným dejateľom štúrovského obdobia z regiónu Gemer – Malohont, ktorého lektorkou bola PaedDr. Monika KONCOŠOVÁ - stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, spoluautorka učebných a metodických materiálov. ... Čítajte...Menej

4 dňami

Komentáre na Facebooku

Monika, keby som vedela, že budeš lektorovať v RS bola by som prišla😍

Všetkým maturantom držíme palce a prajeme úspešný týždeň 😍👍

Všetkým maturantom držíme palce a prajeme úspešný týždeň 😍👍 ... Čítajte...Menej

7 dňami

Komentáre na Facebooku

Veľa šťastia všetkým maturantom.👍

Držím palce

Veľa šťastia 🍀 🤞💚

View more comments

7. marca 2023 naša škola hostila podujatie STU MTF on the ROAD 2023, v rámci ktorého boli pre štvrtákov stredných škôl z mesta a regiónu odprezentované študijné programy a benefity štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, ktorá má ako jediná sídlo mimo Bratislavy - v Trnave.Image attachmentImage attachment+3Image attachment

7. marca 2023 naša škola hostila podujatie STU MTF on the ROAD 2023, v rámci ktorého boli pre štvrtákov stredných škôl z mesta a regiónu odprezentované študijné programy a benefity štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, ktorá má ako jediná sídlo mimo Bratislavy - v Trnave. ... Čítajte...Menej

2 týždňami
📌FINANČNÁ OLYMPIÁDA – POSTUP DO II. KOLA FINANČNEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE

V tomto školskom roku sa žiaci III. A a IV. A zapojili do Finančnej olympiády, ktorá pozostáva z troch kôl. 6 našich žiakov postupuje do II. kola.  Z III. A postupujú žiaci Ladislav Viktor Bálint, Ladislav Demeter, Adrián Koóš a zo IV.A Nikolas Ridzoň, Filip Nosáľ a Sophia Pásztorová. 
Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.
Ing. Anna GeckováImage attachmentImage attachment+4Image attachment

📌FINANČNÁ OLYMPIÁDA – POSTUP DO II. KOLA FINANČNEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE

V tomto školskom roku sa žiaci III. A a IV. A zapojili do Finančnej olympiády, ktorá pozostáva z troch kôl. 6 našich žiakov postupuje do II. kola. Z III. A postupujú žiaci Ladislav Viktor Bálint, Ladislav Demeter, Adrián Koóš a zo IV.A Nikolas Ridzoň, Filip Nosáľ a Sophia Pásztorová. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.Ing. Anna Gecková ... Čítajte...Menej

2 týždňami
🤝Obchodné rokovanie cvičných firiem

🎯Cvičná firma DOM SNOV, s. r. o. sa zaoberá výstavbou nízkoenergetických domov. Po úspešnom založení a zaregistrovaní sa nám podarilo nadviazať reálnu spoluprácu s prosperujúcou firmou. S našou ponukou sme oslovili ostatné cvičné firmy na škole. Po ich pozitívnej reakcii sme zorganizovali obchodné rokovanie s prezentáciou. Rokovanie prebehlo úspešne a uzavreli sme prvú dohodu o rezervácii výstavby s firmou AESTHETHNICITY, s. r. o.🏠Image attachmentImage attachment+6Image attachment

🤝Obchodné rokovanie cvičných firiem

🎯Cvičná firma DOM SNOV, s. r. o. sa zaoberá výstavbou nízkoenergetických domov. Po úspešnom založení a zaregistrovaní sa nám podarilo nadviazať reálnu spoluprácu s prosperujúcou firmou. S našou ponukou sme oslovili ostatné cvičné firmy na škole. Po ich pozitívnej reakcii sme zorganizovali obchodné rokovanie s prezentáciou. Rokovanie prebehlo úspešne a uzavreli sme prvú dohodu o rezervácii výstavby s firmou AESTHETHNICITY, s. r. o.🏠 ... Čítajte...Menej

4 týždňami
Zvolili sme si kráľa a kráľovnú plesu
Bálkirályt és bálkirálynőt is választottunk

Tak ako po iné roky aj tento rok sa ples konal v období Valentína, aby sme si pripomenuli, že láska je zmyslom všetkého a bez nej nič nemá zmysel. ♥️♥️♥️
Mint minden évben, idén is hagyományosan a szerelem napja, Valentin-nap idején báloztunk, hogy újra eszünkbe jusson: a szerelem és a szeretet az alapja mindennek, nélküle semminek nincs értelme.♥️♥️♥️Image attachmentImage attachment+Image attachment

Zvolili sme si kráľa a kráľovnú plesu

Bálkirályt és bálkirálynőt is választottunkTak ako po iné roky aj tento rok sa ples konal v období Valentína, aby sme si pripomenuli, že láska je zmyslom všetkého a bez nej nič nemá zmysel. ♥️♥️♥️Mint minden évben, idén is hagyományosan a szerelem napja, Valentin-nap idején báloztunk, hogy újra eszünkbe jusson: a szerelem és a szeretet az alapja mindennek, nélküle semminek nincs értelme.♥️♥️♥️ ... Čítajte...Menej

4 týždňami
👉Žiačky druhého a tretieho ročníka sa zapojili do súťaže Poznaj slovenskú reč

📍Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave. Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu. - Nelson Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier, bývalý juhoafrický prezident.

🏆13. februára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiačky a žiakov tried s vyučujúcim jazykom maďarským. Účastníčky – Ramona Balogová (II.C), Sofia Orajová (II.C) a Klaudia Mátéová (III.C) napriek tréme ukázali, že vedia
zabojovať, dosiahli pekné bronzové pásmo a prejavili výborné jazykové zručnosti. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme.
PhDr. Olívia Sojková

👉A harmadikos és negyedikes tanulók bekapcsolódtak a Poznaj slovenskú reč versenybe

📍Ha olyan nyelven szólsz egy emberhez, amit megért, a szavak eljutnak a fejéig. Ha az anyanyelvén, az pedig utat talál a szívéhez. - Nelson Mandela, béke Nobel-díjas volt dél- afrikai elnök

🏆2022. február 13-án rendezték meg a magyar anyanyelvű diákok számára meghirdetett Poznaj slovenskú reč verseny iskolai fordulóját. Balog Ramóna, Oraja Szofia és Máté Klaudia
a lámpaláz ellenére megmutatta, hogy harcra képesek, egy szép bronzsávos helyezést értek el, és kitűnő nyelvi jártasságot mutattak fel. Sikereikhez szívből gratulálunk.
PhDr. Olívia SojkováImage attachmentImage attachment+2Image attachment

👉Žiačky druhého a tretieho ročníka sa zapojili do súťaže Poznaj slovenskú reč

📍Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave. Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu. - Nelson Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier, bývalý juhoafrický prezident.🏆13. februára 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiačky a žiakov tried s vyučujúcim jazykom maďarským. Účastníčky – Ramona Balogová (II.C), Sofia Orajová (II.C) a Klaudia Mátéová (III.C) napriek tréme ukázali, že vediazabojovať, dosiahli pekné bronzové pásmo a prejavili výborné jazykové zručnosti. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme.PhDr. Olívia Sojková👉A harmadikos és negyedikes tanulók bekapcsolódtak a Poznaj slovenskú reč versenybe📍Ha olyan nyelven szólsz egy emberhez, amit megért, a szavak eljutnak a fejéig. Ha az anyanyelvén, az pedig utat talál a szívéhez. - Nelson Mandela, béke Nobel-díjas volt dél- afrikai elnök🏆2022. február 13-án rendezték meg a magyar anyanyelvű diákok számára meghirdetett Poznaj slovenskú reč verseny iskolai fordulóját. Balog Ramóna, Oraja Szofia és Máté Klaudiaa lámpaláz ellenére megmutatta, hogy harcra képesek, egy szép bronzsávos helyezést értek el, és kitűnő nyelvi jártasságot mutattak fel. Sikereikhez szívből gratulálunk.PhDr. Olívia Sojková ... Čítajte...Menej

1 mesiacom

Komentáre na Facebooku

Gratulálok, lányok 👏

Gratulálok 🙂

Na návšteve v Mestskej galérii Rimavská Sobota

I. A trieda sa zúčastnila zaujímavej výstavy Evy Moflárovej nazvanej sugestívnym názvom Komnaty. Témou tejto výstavy sú ľudské vzťahy v rodine umelkyne, cez ktoré skúma svoj vlastný život v rôznych štádiách, vzťahoch a rolách. Prezreli sme si priestorové objekty (časti nábytku, odevov), maľby, skladačky fotografie. Inštalácia z fragmentov týchto kúskov v priestore mestskej galérie predstavuje symbolické metafory života rodiny. Ide o veľmi zaujímavú, aj keď rozsahom menšiu výstavu.

Kiállításon voltunk a rimaszomabati Városi Galériában

 Az I.Aosztály ellátogatott Eva Moflárová Szobák című kiállítására, melynek témája a művésznő családjában működő emberi kapcsolatok, melyek tükrében saját életének stádiumait, viszonyait, szerepeit mutatja be az alkotó.
Tárgyakat is láthattunk /bútorok, ruhák darabjait/ kirakósokat, fényképeket.
Ezeknek a töredékeknek az installációja a család szimbolikus metaforáit jelenti. Nem túl terjedelmes, de nagyon érdekes kiállítást láttunk.Image attachmentImage attachment+2Image attachment

Na návšteve v Mestskej galérii Rimavská Sobota

I. A trieda sa zúčastnila zaujímavej výstavy Evy Moflárovej nazvanej sugestívnym názvom Komnaty. Témou tejto výstavy sú ľudské vzťahy v rodine umelkyne, cez ktoré skúma svoj vlastný život v rôznych štádiách, vzťahoch a rolách. Prezreli sme si priestorové objekty (časti nábytku, odevov), maľby, skladačky fotografie. Inštalácia z fragmentov týchto kúskov v priestore mestskej galérie predstavuje symbolické metafory života rodiny. Ide o veľmi zaujímavú, aj keď rozsahom menšiu výstavu.Kiállításon voltunk a rimaszomabati Városi Galériában Az I.Aosztály ellátogatott Eva Moflárová Szobák című kiállítására, melynek témája a művésznő családjában működő emberi kapcsolatok, melyek tükrében saját életének stádiumait, viszonyait, szerepeit mutatja be az alkotó.Tárgyakat is láthattunk /bútorok, ruhák darabjait/ kirakósokat, fényképeket.Ezeknek a töredékeknek az installációja a család szimbolikus metaforáit jelenti. Nem túl terjedelmes, de nagyon érdekes kiállítást láttunk. ... Čítajte...Menej

1 mesiacom
Načítať ďalšie príspevky

The Custom Facebook Feed plugin

Naša adresa:
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
Rimavská Sobota
979 80
Slovenská republika

Scroll to Top