people sitting on chair

ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE?

Systém duálneho vzdelávania sa zabezpečuje od školského roka 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi v študijnom odbore „6317 M obchodná akadémia“ v triedach s vyučovacím jazykom slovenským.

Praktické vyučovanie prebieha u vybraných zamestnávateľov, ktorí majú osvedčenie od Republikovej únie zamestnávateľov a majú so školou uzavretú Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiaci absolvujú praktickú prípravu počas celého štúdia v reálnom podnikateľskom prostredí. Systém duálneho vzdelávania vytvára podmienky pre spojenie odborného vzdelávania s praxou.

Na základe partnerstva s firmami a organizáciami vznikla spolupráca, ktorá vedie k spokojnosti zamestnávateľov, žiakov a ich rodičov.

V súčasnosti sú našimi partnermi v systéme duálneho vzdelávania tieto firmy a inštitúcie:

  • KK-Economic, s.r.o., Rimavská Sobota
  • Elcano, s. r. o., Rimavská Sobota
  • Obecný úrad v Rimavskej Bani
  • Rodof, s.r o., Rimavská Sobota
  • Top Economic, s.r.o., Hnúšťa
  • Brantner Gemer, s.r.o., RS
Návrat hore