Študentská rada pri Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

Volení členovia za:Meno, priezvisko
I.A Sophia Pásztorová
I.CKarolína Mihályová
II.A Timur Kamenský
II.SB Sára Dienesová
II.SC Silvia Lázárová
III.A Vanesa Kostková
III.C Lýdia Szőkeová
IV.A Norbert Kováč
IV.C Beáta Menyhártová
Študentská rada OA-KA
Scroll to Top