Predmety vyučované v OA-KA

Na našej škole budeš študovať odborné ekonomické a všeobecno-vzdelávacie predmety. Tu je niekoľko informácií o nich.

Podniková ekonomika

clock, money, growth-2696234.jpg

Účtovníctvo

Predstavte si svet, kde čísla nie sú len nudné znaky, ale tajomné kľúče k rozuzleniu úžasných príbehov. To je presne to, čo vás čaká v účtovníctve! Tento predmet je cesta do sveta, kde sa z čiar a bodiek stávajú príbehy o úspechoch a raste.

Čo môžete očakávať? V účtovníctve sa dozviete, ako sledovať peniaze, plánovať rozpočet a rozumieť financiám. Ale to nie je všetko! Stanete sa detektívmi ekonomických záhad, ktorí rozlúsknu tajomstvá hospodárstva a podnikania. A čo je ešte vzrušujúcejšie, naučíte sa, ako budovať a riadiť svoje vlastné finančné impérium!

Ale nebojte sa, naša škola účtovníctva nie je len o nudných tabuľkách a rovniciach. Je to o hre, kde si vyskúšate rôzne úlohy a projekty, vytvoríte si vlastné „podniky“ a spolupracujete s tímom na riešení finančných výziev.

A čo je najlepšie? Znalosti, ktoré získate v účtovníctve, vám otvoria dvere ku kariérnym príležitostiam vo svete financií, podnikania a dokonca aj vlastného úspešného podnikania.

Tak čo, pripravení na dobrodružstvo s číslami? Pridajte sa k nám na ceste za finančnou múdrosťou a úspechom! Učte sa a zanechajte vlastnú stopu v oblasti účtovníctva! 🌟💰🚀

Predmet účtovníctvo patrí k základným odborným ekonomickým predmetom na Obchodnej akadémii. Spolu s podnikovou ekonomikou tvorí základ, na ktorý budú nadväzovať ostatné povinné i voliteľné odborné predmety ako napríklad úvod do makroekonómie, hospodárske výpočty a štatistika, ekonomické cvičenia, cvičná firma a ďalšie.

Cieľom štúdia tohto predmetu je:

  • zvládnuť metodiku a postupy účtovania
  • dokázať analyzovať finančnú situáciu
  • pochopiť podstatu sústavy jednoduchého a  podvojného účtovníctva
student, typing, keyboard-849822.jpg
A náš zisk je...

Odborná prax

teamwork, cooperation, business-3309829.jpg
Spolu to dokážeme!

Odborná prax je forma praktického vyučovania v učebni školy, alebo na pracovisku u zamestnávateľa. Špecifikom predmetu je blokové vyučovanie ukončené jednou známkou. V jednotlivých ročníkoch sú zaradené nasledovné bloky:

  • 1. ročník – podnikanie v praxi, informatika v praxi, komunikácia
  • 2. ročník – podnikanie v praxi, informatika v praxi, administratívne činnosti, komunikácia
  • 3. ročník – informatika v praxi, administratívne činnosti, cvičenia z hospodárskych výpočtov, účtovníctvo v praxi, cvičná firma
  • 4. ročník – administratívne činnosti, jazyková obchodná príprava, ekonomické cvičenia, účtovníctvo v praxi, svet práce.

Súčasťou odbornej prípravy sú aj voliteľné bloky, u nás je to: cestovný ruch, sekretárske a asistentské činnosti, marketing, manažment osobných financií.

V rámci predmetu žiaci absolvujú v 3. a 4. ročníku súvislú odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní u rôznych zamestnávateľov.

 

ADK - administratíva a korešpondencia

Návrat hore