Rada školy pri Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia
v Rimavskej Sobote


Predsedníčka rady školy:Ing. Ingrid Raiszová
Volení členovia za:Titul, meno, priezvisko
pedagogických zamestnancovIng. Mária Mišuráková
pedagogických zamestnancovIng. Ingrid Raiszová
ostatných zamestnancovJana Hazuchová
žiakovSamuel Kravčák
rodičovAlžbeta Kováčiková
rodičovMonika Szeleczka

Delegovaní členovia za BBSK:Titul, meno, priezvisko
JUDr. Jozef Šimko
Ing. Beáta Gažúrová
Mgr. Jana Slačková
Ing. Zoltán Cziprusz
Školská rada pri OAKA v Rim. Sobote

Scroll to Top