Rada školy pri Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia
v Rimavskej Sobote


Predsedníčka rady školy:Ing. Ingrid Raiszová
Volení členovia za:Titul, meno, priezvisko
pedagogických zamestnancovIng. Izabela Belicová
pedagogických zamestnancovIng. Ingrid Raiszová
ostatných zamestnancovJana Hazuchová
žiakovSamuel Kravčák
rodičovAlžbeta Kováčiková
rodičovMonika Szeleczka
rodičovRenáta Breznyáková
Delegovaní členovia za BBSK:Titul, meno, priezvisko
Enikő Mag Fodor
Ing. Beáta Gažúrová
Mgr. Judita Droppová
Ing. Ladislav Kolozsi
Školská rada pri OAKA v Rim. Sobote

Návrat hore