Prenájmy 2023

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: vzdelávanie

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: školský bufet

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – výkon administratívnej činnosti

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – priestor pre sklad

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: vzdelávanie

Prenájmy 2022

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: športové služby

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: športové služby

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: vzdelávanie

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: sklad

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: výkon administratívnej činnosti

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: prevádzkovanie školského bufetu

Prenájmy 2021

Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: športové služby
Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom plôch a nádvorí
Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: športové služby
Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: športové služby
Vyhlásenie o výberovom konaní na prenájom nebytových priestorov – účel: vzdelávanie

Návrat hore