Poďme spolu hľadať úspech

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

Riaditeľka školy - Mgr. Blanka Tomčová

Milí priatelia,
vitajte na stránkach Obchodnej akadémie-Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Školy, ktorá začala svoju históriu písať už v roku 1954. V súčasnosti naša škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania v slovenskom aj maďarskom jazyku v študijnom odbore obchodná akadémia. Snahou nás všetkých je príprava dobrých odborníkov a kvalitných absolventov, ktorí uspejú na trhu práce. Aj preto sme sa zapojili do projektu duálneho vzdelávania.
Za viac ako 60 rokov svojej existencie si škola vybudovala dobré meno a nezastupiteľné miesto v regióne. Vychovala tisícky absolventov, ktorí si našli uplatnenie v rôznych sférach spoločenského a hospodárskeho života po celom Slovensku i za jeho hranicami.
Škola má pred sebou výzvy budúcnosti – naďalej si váži tradície, zachováva ich a pokračuje v dobre osvedčených postupoch a procesoch, no nezabúda držať krok s trendom dnešnej doby. Má svoju identitu, kultúru a morálku… Je to moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre budúcnosť a v ktorej žiaci žijú svoj život. Budeme radi, ak „naša“ škola bude aj „vašou“ školou.

Mgr. Blanka Tomčová
riaditeľka školy

Naše nedávne aktivity:

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Image attachmentImage attachment+Image attachment

KOŽaZNaši tretiaci sa zúčastnili trojdňového Kurzu na ochranu života a zdravia dochádzkovou formou. Kurz sa konal v priestoroch školy, v jej okolí a v Mestskej záhrade v termíne od 07. do 09. júna. Žiaci si prakticky vyskúšali ako reagovať na rôzne situácie ohrozenia, ako poskytnúť pomoc sebe a iným v prípade ohrozenia života a zdravia, ako privolať pomoc pri záchrane ľudského života, pri požiari, aké typy úkrytov máme, aká je evakuačná batožina, aké sú prostriedky IPCHO a ich použitie

Súčasťou kurzu bol pretek, kde žiaci rozdelení do družstiev na trati dlhej 3000 m plnili úlohy na stanovištiach. Prvé tri družstvá boli odmenené sladkou odmenou.Počas pohybu a pobytu v prírode sa presúvali terénom a v Mestskej záhrade si založili oheň a pripravili si jedlo na ohnisku. Žiaci pracovali pod vedením pedagógov. ... Čítajte...Menej

1 dňom
Image attachmentImage attachment+Image attachment

Fotky z príspevku používateľa Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia ... Čítajte...Menej

1 dňom
🥇🏆Odovzdávanie diplomov úspešným súťažiacim v medzinárodnej súťaži INTERSTENO
Kristína Kubaliaková II.A
Nina Stieranková II.A
Klaudia Mátéová III.C
Katarína Kováčiková I.A
Henrich Gál I.A
Petronela Václaviková II.A
Srdečne blahoželáme 🤝Image attachmentImage attachment+6Image attachment

🥇🏆Odovzdávanie diplomov úspešným súťažiacim v medzinárodnej súťaži INTERSTENO

Kristína Kubaliaková II.ANina Stieranková II.AKlaudia Mátéová III.CKatarína Kováčiková I.AHenrich Gál I.APetronela Václaviková II.ASrdečne blahoželáme 🤝 ... Čítajte...Menej

4 dňami
⌨️MAJSTRI KLÁVESNICE
Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO každoročne preveruje zručnosť písania na počítači všetkých nadšencov vo veku od 12 rokov v materinskom jazyku a aj v ďalších pätnástich jazykoch sveta. Dokážete napísať napríklad 180 úderov za (jednu) minútu s maximálne 1 % chýb? Ak áno, môžete byť zaradení do žiackej kategórie (13 – 16 rokov).
Učebná pomôcka PROGRAM Internetovej školy ZAV nadchla aj pani učiteľku Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote, Ing. Máriu Mišurákovú. S pre ňu príznačným nadšením zapája do súťaže INTERSTENO každoročne tých najlepších. V tomto ročníku ju potešili dve pekné umiestnenia: 
17. miesto v celosvetovom rebríčku praktikov získala bývalá žiačka rimavskosobotskej obchodnej akadémie Nikoleta Vraštiaková a deviatou na svete vo svojej kategórii sa stala súčasná žiačka II. A triedy Petronela Václavíková, ktorej sme sa opýtali na pár zaujímavostí.
- Prečo Ťa oslovilo práve písanie na počítači?
- Bolo to v prvom ročníku na škole, na hodinách administratívy a korešpondencie a myslím, že to bola hlavne naša pani učiteľka Mišuráková. Dodnes ju vnímam ako vzor cieľavedomosti a usilovnosti a dôkaz, že keď človek na sebe pracuje, výsledok sa musí dostaviť.
- Ako si mám predstaviť tvoju „prácu“?
- Od nástupu do školy som doma do decembra 2021 prešla všetkých 2400 cvičení programu ZAV. Denne cvičím 1- a 10-minútové odpisy. Počas súťaže INTERSTENO som písala na rôznych klávesniciach v najrozličnejších jazykoch ako napr. francúzština, fínčina, turečtina, srbčina, japončina... a môj osobný rekord je 452 úderov za minútu.
- Niektorí laici za minútu ledva nájdu písmeno. Ako sa to dá stíhať?
- Asi by to dokázal každý. Je potrebné len cvičiť a samozrejme poznať klávesnicu. Čím lepšie človek niečo ovláda, tým radšej to robí a súťaže sú potom len novou výzvou a dobrodružstvom.
- Využívaš svoju šikovnosť a zručnosť aj v bežnom živote?
- Samozrejme, všade kde je potrebné rýchlo niečo napísať, napríklad poznámky, vyplniť tlačivá. Dúfam, že mi to pomôže aj v budúcom profesijnom živote. 
- Vieš písať aj rukou?
- Pravdaže, robím to dokonca veľmi rada. Je to niečo úplne iné, veľmi osobné.
- Dávaš si po takomto krásnom umiestnení aj predsavzatie do budúceho roku?
- Určite nie. Teší ma príprava a tréning a ak to nabudúce aj dobre dopadne, bude to len odmena za moju snahu.
Ďakujeme za rozhovor plný pokory a skromnosti, ktoré spojili učiteľku s jej žiačkou, možno budúcou absolventkou štátnej skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie. Na záver sa sám od seba pýta známy citát J. A. Komenského o vynikajúcich pedagógoch: „Kto chce druhých zapáliť, sám musí horieť“.

A BILLENTYŰZET BAJNOKAI
Az évente megrendezett nemzetközi INTERSTENO internetes verseny a résztvevők gépírási készségeit méri fel, 12 éves kor felett, az anyanyelvükön és a világ további 15 nyelvén. Le tudnátok írni 180 leütést egy perc alatt legfeljebb 1%-os hibaszázalékkal? Ha igen, besorolást kaphattok a diákok kategóriájába (13-tól 16 éves korig).
A ZAV internetes iskolai segédprogram felkeltette a rimaszombati Obchodná akadémia –  Kereskedelmi Akadémia tanára, Ing. Mária Mišuráková érdeklődését is. A rá jellemző lelkesedéssel nevezi be évről évre a legjobb diákjait az INTERSTENO versenybe. Ebben az évben két jó helyezésnek is örülhetett: a gyakorló gépírók között a világon a 17. helyezést szerezte meg iskolánk volt diákja, Nikoleta Vraštiaková, és kategóriájában a világ 9. legjobbja lett a II. A osztály diákja, Petronela Václavíková, akinek feltettünk néhány kérdést.

Hogyan szeretted meg a gépírást?
Ez elsőben történt, gazdasági levelezés órán, és azt hiszem, főleg Mišuráková tanárnőnek köszönhetően. Máig példaképemnek tartom a céltudatossága és a szorgalma miatt, ő a bizonyíték, hogy ha az ember dolgozik magán, annak meglesz az eredménye.

Hogyan képzeljük el ezt a munkát?
Amióta ebbe az iskolába járok, 2021 decembere óta otthon végigmentem a ZAV program mind a 2400 gyakorlatán. Naponta gyakorolok egy- és tízperces másolásokat is. Az INTERSTENO verseny során különféle billentyűzeteken és a legkülönfélébb nyelveken írtam, mint a francia, a finn, a török, a szerb vagy a japán. Az egyéni csúcsom 452 leütés percenként.
Egynéhány laikus egy perc alatt egy betűt is alig találna meg. 

Hogyan lehet ilyen gyorsan írni?
Szerintem bárki képes lenne rá. Elég csak gyakorolni és természetesen ismerni kell a billentyűzetet. Minél jobban megy az embernek valami, annál szívesebben csinálja, és a versenyek új kihívást és kalandot jelentenek számára. 

Ki tudod használni ezt a készséget a hétköznapokban is?
Persze, mindenhol, ahol gyorsan le kell valamit írni, jegyzeteket készíteni, nyomtatványokat kitölteni. Bízom benne, hogy a jövőben a munkámban is hasznos lesz ez a készség.

Kézzel is tudsz írni?
Persze, ráadásul nagyon szeretek kézzel írni. Az valami teljesen más, nagyon személyes.

A szép eredményed után tettél valamilyen fogadalmat, célkitűzést a következő évre?
Nem. Élvezem a felkészülést és a gyakorlást, és ha legközelebb is jól szerepelek, az már jutalom lesz az igyekezetemért.

Köszönjük az alázattal és szerénységgel teli beszélgetést. Épp ez a két tulajdonság kötötte össze tanárt és diákját, aki talán nemsokára államvizsgát fog tenni gépírásból.
A végére még adja magát Ján Amos Komenský ismert idézete a kiváló pedagógusokról: „Ha valaki lángra akar lobbantani másokat, magának is égnie kell.“Image attachmentImage attachment

⌨️MAJSTRI KLÁVESNICE

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO každoročne preveruje zručnosť písania na počítači všetkých nadšencov vo veku od 12 rokov v materinskom jazyku a aj v ďalších pätnástich jazykoch sveta. Dokážete napísať napríklad 180 úderov za (jednu) minútu s maximálne 1 % chýb? Ak áno, môžete byť zaradení do žiackej kategórie (13 – 16 rokov).Učebná pomôcka PROGRAM Internetovej školy ZAV nadchla aj pani učiteľku Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote, Ing. Máriu Mišurákovú. S pre ňu príznačným nadšením zapája do súťaže INTERSTENO každoročne tých najlepších. V tomto ročníku ju potešili dve pekné umiestnenia: 17. miesto v celosvetovom rebríčku praktikov získala bývalá žiačka rimavskosobotskej obchodnej akadémie Nikoleta Vraštiaková a deviatou na svete vo svojej kategórii sa stala súčasná žiačka II. A triedy Petronela Václavíková, ktorej sme sa opýtali na pár zaujímavostí.- Prečo Ťa oslovilo práve písanie na počítači?- Bolo to v prvom ročníku na škole, na hodinách administratívy a korešpondencie a myslím, že to bola hlavne naša pani učiteľka Mišuráková. Dodnes ju vnímam ako vzor cieľavedomosti a usilovnosti a dôkaz, že keď človek na sebe pracuje, výsledok sa musí dostaviť.- Ako si mám predstaviť tvoju „prácu“?- Od nástupu do školy som doma do decembra 2021 prešla všetkých 2400 cvičení programu ZAV. Denne cvičím 1- a 10-minútové odpisy. Počas súťaže INTERSTENO som písala na rôznych klávesniciach v najrozličnejších jazykoch ako napr. francúzština, fínčina, turečtina, srbčina, japončina... a môj osobný rekord je 452 úderov za minútu.- Niektorí laici za minútu ledva nájdu písmeno. Ako sa to dá stíhať?- Asi by to dokázal každý. Je potrebné len cvičiť a samozrejme poznať klávesnicu. Čím lepšie človek niečo ovláda, tým radšej to robí a súťaže sú potom len novou výzvou a dobrodružstvom.- Využívaš svoju šikovnosť a zručnosť aj v bežnom živote?- Samozrejme, všade kde je potrebné rýchlo niečo napísať, napríklad poznámky, vyplniť tlačivá. Dúfam, že mi to pomôže aj v budúcom profesijnom živote. - Vieš písať aj rukou?- Pravdaže, robím to dokonca veľmi rada. Je to niečo úplne iné, veľmi osobné.- Dávaš si po takomto krásnom umiestnení aj predsavzatie do budúceho roku?- Určite nie. Teší ma príprava a tréning a ak to nabudúce aj dobre dopadne, bude to len odmena za moju snahu.Ďakujeme za rozhovor plný pokory a skromnosti, ktoré spojili učiteľku s jej žiačkou, možno budúcou absolventkou štátnej skúšky z majstrovského písania na počítači a korešpondencie. Na záver sa sám od seba pýta známy citát J. A. Komenského o vynikajúcich pedagógoch: „Kto chce druhých zapáliť, sám musí horieť“.A BILLENTYŰZET BAJNOKAIAz évente megrendezett nemzetközi INTERSTENO internetes verseny a résztvevők gépírási készségeit méri fel, 12 éves kor felett, az anyanyelvükön és a világ további 15 nyelvén. Le tudnátok írni 180 leütést egy perc alatt legfeljebb 1%-os hibaszázalékkal? Ha igen, besorolást kaphattok a diákok kategóriájába (13-tól 16 éves korig).A ZAV internetes iskolai segédprogram felkeltette a rimaszombati Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia tanára, Ing. Mária Mišuráková érdeklődését is. A rá jellemző lelkesedéssel nevezi be évről évre a legjobb diákjait az INTERSTENO versenybe. Ebben az évben két jó helyezésnek is örülhetett: a gyakorló gépírók között a világon a 17. helyezést szerezte meg iskolánk volt diákja, Nikoleta Vraštiaková, és kategóriájában a világ 9. legjobbja lett a II. A osztály diákja, Petronela Václavíková, akinek feltettünk néhány kérdést.Hogyan szeretted meg a gépírást?Ez elsőben történt, gazdasági levelezés órán, és azt hiszem, főleg Mišuráková tanárnőnek köszönhetően. Máig példaképemnek tartom a céltudatossága és a szorgalma miatt, ő a bizonyíték, hogy ha az ember dolgozik magán, annak meglesz az eredménye.Hogyan képzeljük el ezt a munkát?Amióta ebbe az iskolába járok, 2021 decembere óta otthon végigmentem a ZAV program mind a 2400 gyakorlatán. Naponta gyakorolok egy- és tízperces másolásokat is. Az INTERSTENO verseny során különféle billentyűzeteken és a legkülönfélébb nyelveken írtam, mint a francia, a finn, a török, a szerb vagy a japán. Az egyéni csúcsom 452 leütés percenként.Egynéhány laikus egy perc alatt egy betűt is alig találna meg. Hogyan lehet ilyen gyorsan írni?Szerintem bárki képes lenne rá. Elég csak gyakorolni és természetesen ismerni kell a billentyűzetet. Minél jobban megy az embernek valami, annál szívesebben csinálja, és a versenyek új kihívást és kalandot jelentenek számára. Ki tudod használni ezt a készséget a hétköznapokban is?Persze, mindenhol, ahol gyorsan le kell valamit írni, jegyzeteket készíteni, nyomtatványokat kitölteni. Bízom benne, hogy a jövőben a munkámban is hasznos lesz ez a készség.Kézzel is tudsz írni?Persze, ráadásul nagyon szeretek kézzel írni. Az valami teljesen más, nagyon személyes.A szép eredményed után tettél valamilyen fogadalmat, célkitűzést a következő évre?Nem. Élvezem a felkészülést és a gyakorlást, és ha legközelebb is jól szerepelek, az már jutalom lesz az igyekezetemért.Köszönjük az alázattal és szerénységgel teli beszélgetést. Épp ez a két tulajdonság kötötte össze tanárt és diákját, aki talán nemsokára államvizsgát fog tenni gépírásból.A végére még adja magát Ján Amos Komenský ismert idézete a kiváló pedagógusokról: „Ha valaki lángra akar lobbantani másokat, magának is égnie kell.“ ... Čítajte...Menej

4 dňami

Komentáre na Facebooku

Srdečne gratulujem.

Srdečne gratulujem našej usilovnej študentke Petronele a výbornej kolegyni Ing. Marienke Mišurákovej. Teším sa s vami 🙂

Gratulujem.

Gratulujem 😘

Srdečne gratulujem. Šikulka ❤️😘

View more comments

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - rozlúčka so IV. A a IV. CImage attachmentImage attachment+Image attachment

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - rozlúčka so IV. A a IV. C ... Čítajte...Menej

1 týždňom

Komentáre na Facebooku

Veľa šťastia na ceste do života 🍀🍀🍀🍀

Dňa 29. a 30. mája naši prváci a druháci absolvovali jarné účelové cvičenie. Žiaci riešili úlohy zo zdravotnej výchovy, kde si prakticky vyskúšali ako reagovať na rôzne situácie ohrozenia, ako poskytnúť prvú pomoc sebe a iným v prípade ohrozenia života a zdravia, ako privolať pomoc pri záchrane ľudského života.
CO - riešenie mimoriadnych udalostí a pohyb a pobyt v prírode - príprava ohniska, založenie ohňa a príprava jedla na ohnisku v prírode. Žiaci pracovali pod vedením pedagógov a odborným vedením pracovníčky SČK.Image attachmentImage attachment+Image attachment

Dňa 29. a 30. mája naši prváci a druháci absolvovali jarné účelové cvičenie. Žiaci riešili úlohy zo zdravotnej výchovy, kde si prakticky vyskúšali ako reagovať na rôzne situácie ohrozenia, ako poskytnúť prvú pomoc sebe a iným v prípade ohrozenia života a zdravia, ako privolať pomoc pri záchrane ľudského života.

CO - riešenie mimoriadnych udalostí a pohyb a pobyt v prírode - príprava ohniska, založenie ohňa a príprava jedla na ohnisku v prírode. Žiaci pracovali pod vedením pedagógov a odborným vedením pracovníčky SČK. ... Čítajte...Menej

2 týždňami
🙏V pondelok 29. mája 2023 sa začala ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Držíme všetkým palce, aby pri zelenom maturitnom stole zúročili svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. 🍀Image attachmentImage attachment+6Image attachment

🙏V pondelok 29. mája 2023 sa začala ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Držíme všetkým palce, aby pri zelenom maturitnom stole zúročili svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. 🍀 ... Čítajte...Menej

2 týždňami
Mladý Digitálny Európan
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove organizuje vedomostnú súťaž pod názvom  „Mladý Digitálny Európan 2023„.
O súťaž bol veľký záujem, v školskom kole sa zúčastnilo 161 škôl a 2 183 žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl, resp. ekvivalentných ročníkov viacročných gymnázií z celého Slovenska.
Online test, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2023 prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 65,33 %.

Našu školu zastupovali 6 žiaci: 
Simona Brezovická, Štefánia Juhászová, Kristína Kubaliaková – II. A trieda, 
Adrián Koóš, Daniela Porubiaková, Michelle Ďurianová – III. A trieda. Ich výsledky  presahovali priemernú úspešnosť všetkých testovaných.
Ing. Darina BrezovickáImage attachmentImage attachment

Mladý Digitálny Európan

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove organizuje vedomostnú súťaž pod názvom „Mladý Digitálny Európan 2023„.O súťaž bol veľký záujem, v školskom kole sa zúčastnilo 161 škôl a 2 183 žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl, resp. ekvivalentných ročníkov viacročných gymnázií z celého Slovenska.Online test, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2023 prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 65,33 %.Našu školu zastupovali 6 žiaci: Simona Brezovická, Štefánia Juhászová, Kristína Kubaliaková – II. A trieda, Adrián Koóš, Daniela Porubiaková, Michelle Ďurianová – III. A trieda. Ich výsledky presahovali priemernú úspešnosť všetkých testovaných.Ing. Darina Brezovická ... Čítajte...Menej

3 týždňami
KLIMATICKÁ KONFERENCIA 
Naše dievčatá z II. A triedy Fanni Juhászová, Kika Kubaliaková a Alexa Soltészová sa v dňoch 19. - 21. mája 2023 zúčastnili klimatickej konferencie v Starej Lesnej. 
Počas víkendu si vypočuli zaujímavé prednášky bývalej ministerky financií pani Brigity Schmögnerovej o zelenej transformácii a klimatológa pána Alexandra Áča o klimatickej kríze.
Počas tohto zaujímavého víkendu mali možnosť zoznámiť sa s názormi mnohých mladých zanietencov v oblasti klimatických zmien. Spoznali mnoho mladých ľudí a obohatili sa o množstvo zážitkov a skúseností.Image attachmentImage attachment+7Image attachment

KLIMATICKÁ KONFERENCIA

Naše dievčatá z II. A triedy Fanni Juhászová, Kika Kubaliaková a Alexa Soltészová sa v dňoch 19. - 21. mája 2023 zúčastnili klimatickej konferencie v Starej Lesnej. Počas víkendu si vypočuli zaujímavé prednášky bývalej ministerky financií pani Brigity Schmögnerovej o zelenej transformácii a klimatológa pána Alexandra Áča o klimatickej kríze.Počas tohto zaujímavého víkendu mali možnosť zoznámiť sa s názormi mnohých mladých zanietencov v oblasti klimatických zmien. Spoznali mnoho mladých ľudí a obohatili sa o množstvo zážitkov a skúseností. ... Čítajte...Menej

3 týždňami
Načítať ďalšie príspevky

The Custom Facebook Feed plugin

Naša adresa:
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
Rimavská Sobota
979 80
Slovenská republika

*** posledných 8 voľných miest do prvého ročníka - prihlásiť sa ešte môžete do 15. júna 2023 ***

X
Scroll to Top