Poďme spolu hľadať úspech

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

jún 1954

Zriadenie školy – Hospodárska škola

22. jún 1954 – výnos Povereníctva školstva (Bratislava) o zriadení Hospodárskej školy v Rimavskej Sobote

jún 1954
september 1954

1. školský rok

september 1954 – začína sa 1. školský rok, škola má 70 žiakov, 4 triedy a vyučuje sa v dvoch jzykoch

september 1954
1957

Stavba školskej budovy

začína sa s výstavbou samostatnej budovy školy v rámci akcie „Z“

1957
1960

Stredná ekonomická škola

škola dostáva nové meno – SEŠ, t.j. Stredná ekonomická škola

1960
1976

Nová budova v prevádzke

1. septembra 1976 – nová budova odovzdaná do prevádzky

1976
1985

Integrácia škôl

september 1985 – integrácia Strednej ekonomickej školy v Rimavskej Sobote so Strednou poľnohospodársko–technickou školou v Šafárikove (dnes Tornaľa), škola má 21 tried a 518 žiakov

1985
1990

Obchodná akadémia

od 1. 9. 1990 sa nástupníckou organizáciou po SEŠ stáva Obchodná akadémia, neskôr pribudol názov Kereskedelmi Akadémia

1990
1998

Cestovný ruch

v roku sa 1998 začína vyučovať v novom dvojročnom dennom pomaturitnom štúdiu so zameraním na cestovný ruch

1998
2020

Duálne vzdelávanie

v šk. roku 2020/2021 je škola zaradená do systému duálneho vzdelávania

2020
Návrat hore