Deň otvorených dverí v OA-KA
16. decembra (piatok) – 8.30 a 17. decembra (sobota) o 9.00

Srdečne vás pozývame na návštevu k nám – tešíme sa na vás

Poďme spolu hľadať úspech

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

Riaditeľka školy - Mgr. Blanka Tomčová

Milí priatelia,
vitajte na stránkach Obchodnej akadémie-Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Školy, ktorá začala svoju históriu písať už v roku 1954. V súčasnosti naša škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania v slovenskom aj maďarskom jazyku v študijnom odbore obchodná akadémia. Snahou nás všetkých je príprava dobrých odborníkov a kvalitných absolventov, ktorí uspejú na trhu práce. Aj preto sme sa zapojili do projektu duálneho vzdelávania.
Za viac ako 60 rokov svojej existencie si škola vybudovala dobré meno a nezastupiteľné miesto v regióne. Vychovala tisícky absolventov, ktorí si našli uplatnenie v rôznych sférach spoločenského a hospodárskeho života po celom Slovensku i za jeho hranicami.
Škola má pred sebou výzvy budúcnosti – naďalej si váži tradície, zachováva ich a pokračuje v dobre osvedčených postupoch a procesoch, no nezabúda držať krok s trendom dnešnej doby. Má svoju identitu, kultúru a morálku… Je to moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre budúcnosť a v ktorej žiaci žijú svoj život. Budeme radi, ak „naša“ škola bude aj „vašou“ školou.

Mgr. Blanka Tomčová
riaditeľka školy

Naše nedávne aktivity:

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
Spolu sme naplnili 20 krabíc, ktoré urobia radosť babičkám a deduškom v domovoch dôchodcov.

Iskolánk újra bekapcsolódott a Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban országos felhívásba.
Együtt sikerült megtöltenünk 20 dobozt, melyek számos idős nénit és bácsit örvendeztetnek meg az idősek otthonában.Image attachmentImage attachment+2Image attachment

Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok."

Spolu sme naplnili 20 krabíc, ktoré urobia radosť babičkám a deduškom v domovoch dôchodcov.Iskolánk újra bekapcsolódott a "Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban" országos felhívásba.Együtt sikerült megtöltenünk 20 dobozt, melyek számos idős nénit és bácsit örvendeztetnek meg az idősek otthonában. ... Čítajte...Menej

2 dňami
Dobré slovo opäť znelo 29. novembra 2022 na regionálnej súťaži v prednese poézie a prózy žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaže sme sa zúčastnili i my.
Školu reprezentovala žiačka III.C triedy Klaudia Mátéová, ktorá za svoj umelecký prednes poézie získala pekné 3. miesto. My všetci jej blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov v šírení dobrého slova perom básnika.

2022. november 29-én rendezték meg a Dobré slovo,  azaz a magyar tannyelvű iskolák szavaló- és prózamondó versenyének regionális fordulóját.
Iskolánkat Máté Klaudia, III.C osztályos tanuló képviselte, aki előadásával egy szép 3. helyezést ért el. Mindannyian gratulálunk,   és további sok sikert kívánunk neki az írók és költők „jó szavainak“ terjesztésében.

Dobré slovo opäť znelo 29. novembra 2022 na regionálnej súťaži v prednese poézie a prózy žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaže sme sa zúčastnili i my.

Školu reprezentovala žiačka III.C triedy Klaudia Mátéová, ktorá za svoj umelecký prednes poézie získala pekné 3. miesto. My všetci jej blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov v šírení dobrého slova perom básnika.2022. november 29-én rendezték meg a Dobré slovo, azaz a magyar tannyelvű iskolák szavaló- és prózamondó versenyének regionális fordulóját.Iskolánkat Máté Klaudia, III.C osztályos tanuló képviselte, aki előadásával egy szép 3. helyezést ért el. Mindannyian gratulálunk, és további sok sikert kívánunk neki az írók és költők „jó szavainak“ terjesztésében. ... Čítajte...Menej

2 dňami
Súťaž vo futsale
Družstvo chlapcov našej školy sa zúčastnilo okresného kola žiakov stredných škôl vo futsale, kde v konkurencii 7 škôl obsadilo 3 miesto. Hráči podali výborné výkony, no hráčske šťastie sa priklonilo na stranu súpera. 
Našu školu reprezentovali hráči: Daniel Kotrík, Adam Huľuk, Marcel Repka, Adrián Koóš, Ján Dúžik, Matej Vaso, Ľudovít Radič, Tomáš Szajkó, Tomáš Jagerčík. Chlapcom gratulujem za podaný výkon a prístup k hre.

Futsalbajnokság
Iskolánk fiúcsapata részt vett a középiskolák futsalbajnokságának járási fordulójában, és a hét iskola csapataiból álló mezőnyben a 3. helyet szerezte meg. A játékosok kiváló teljesítményt nyújtottak, de a szerencse az ellenfél mellé állt. 
Iskolánkat a következő játékosok képviselték: Daniel Kotrík, Adam Huľuk, Marcel Repka, Adrián Koóš, Ján Dúžik, Matej Vaso, Radič Lajos, Szajkó Tamás, Tomáš Jagerčík. A fiúknak gratulálok a teljesítményükhöz és a hozzáállásukhoz is.Image attachmentImage attachment+5Image attachment

Súťaž vo futsale

Družstvo chlapcov našej školy sa zúčastnilo okresného kola žiakov stredných škôl vo futsale, kde v konkurencii 7 škôl obsadilo 3 miesto. Hráči podali výborné výkony, no hráčske šťastie sa priklonilo na stranu súpera. Našu školu reprezentovali hráči: Daniel Kotrík, Adam Huľuk, Marcel Repka, Adrián Koóš, Ján Dúžik, Matej Vaso, Ľudovít Radič, Tomáš Szajkó, Tomáš Jagerčík. Chlapcom gratulujem za podaný výkon a prístup k hre.FutsalbajnokságIskolánk fiúcsapata részt vett a középiskolák futsalbajnokságának járási fordulójában, és a hét iskola csapataiból álló mezőnyben a 3. helyet szerezte meg. A játékosok kiváló teljesítményt nyújtottak, de a szerencse az ellenfél mellé állt. Iskolánkat a következő játékosok képviselték: Daniel Kotrík, Adam Huľuk, Marcel Repka, Adrián Koóš, Ján Dúžik, Matej Vaso, Radič Lajos, Szajkó Tamás, Tomáš Jagerčík. A fiúknak gratulálok a teljesítményükhöz és a hozzáállásukhoz is. ... Čítajte...Menej

3 dňami
Image attachment

Fotky z príspevku používateľa Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia ... Čítajte...Menej

1 týždňom
Image attachmentImage attachment+Image attachment

Fotky z príspevku používateľa Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia ... Čítajte...Menej

2 týždňami
Deň študentstva
Na našej škole sme si Deň študentstva pripomenuli hneď tromi akciami.
Hneď ráno 18. 11. 2022 nám štvrtáci odprezentovali svoju odbornú prax, ktorú vykonávali v Prahe, prostredníctvom projektu Erasmus+. Využili ponúknutú príležitosť, naučili sa samostatnosti, získali nové skúsenosti a svojimi prezentáciami motivovali aj ostatných zapojiť sa v budúcnosti do projektu. 
Druhou akciou boli Voľby 2022 do Školského parlamentu. Študenti pripravili hlasovacie lístky, prezenčné listiny i volebné urny.  Prebehli voľby, ktoré sa podobali tým skutočným, a každý si mohol vyskúšať, ako to vo volebnej miestnosti prebieha. Študenti si zvolili 8 členov do Školského parlamentu, ktorí budú reprezentovať ich záujmy na pôde školy.
Treťou akciou bola imatrikulácia prvákov - KABU, ktorú pripravili III. A a III. C trieda pre  I. A a I.C triedu. Obidve tretiacke triedy pripravili zábavné úlohy pre prváčikov, ktoré boli zakončené prísahou. Po prísahe sa  už aj prváčikovia stali oficiálnymi OBCHOĎÁKMI.

Diáknap
Iskolánkon a diáknapról 3 programmal emlékeztünk meg.
2022.11.18-án elsőként a negyedikesek mutatták be a szakgyakorlatukról szóló prezentációjukat, melyet az Erasmus + programnak köszönhetően Prágában végezhettek el. Kihasználták a felkínált lehetőséget, önállóságot tanultak, új tapasztalatokat szereztek és a prezentációikkal motiválták a többi diákot, hogy bekapcsolódjanak a programba.
A második programot az Iskolai parlamentbe való választás 2022 képezte. A diákok elkészítették a szavazólapokat, jelenléti íveket és szavazóurnákat. A választás során mindenki kipróbálhatta, hogyan is zajlanak a műveletek a szavazóhelységekben. A diákok 8 tagot választottak az Iskolai parlamentbe, akik a diákok érdekeit képviselik majd iskolánkon.
A harmadik akció az elsős diákok imatrikulációja – avatása volt, melyet a III.A és III.C osztály készített elő az I.A és I.C osztály számára. Mindkét osztály szórakoztató programot állított össze, mely elsőseink fogadalomtételével végződött. A fogadalomtötel után elsőseink is hivatalosan KERISEK lettek.Image attachmentImage attachment+Image attachment

Deň študentstva

Na našej škole sme si Deň študentstva pripomenuli hneď tromi akciami.Hneď ráno 18. 11. 2022 nám štvrtáci odprezentovali svoju odbornú prax, ktorú vykonávali v Prahe, prostredníctvom projektu Erasmus+. Využili ponúknutú príležitosť, naučili sa samostatnosti, získali nové skúsenosti a svojimi prezentáciami motivovali aj ostatných zapojiť sa v budúcnosti do projektu. Druhou akciou boli Voľby 2022 do Školského parlamentu. Študenti pripravili hlasovacie lístky, prezenčné listiny i volebné urny. Prebehli voľby, ktoré sa podobali tým skutočným, a každý si mohol vyskúšať, ako to vo volebnej miestnosti prebieha. Študenti si zvolili 8 členov do Školského parlamentu, ktorí budú reprezentovať ich záujmy na pôde školy.Treťou akciou bola imatrikulácia prvákov - KABU, ktorú pripravili III. A a III. C trieda pre I. A a I.C triedu. Obidve tretiacke triedy pripravili zábavné úlohy pre prváčikov, ktoré boli zakončené prísahou. Po prísahe sa už aj prváčikovia stali oficiálnymi OBCHOĎÁKMI.DiáknapIskolánkon a diáknapról 3 programmal emlékeztünk meg.2022.11.18-án elsőként a negyedikesek mutatták be a szakgyakorlatukról szóló prezentációjukat, melyet az Erasmus + programnak köszönhetően Prágában végezhettek el. Kihasználták a felkínált lehetőséget, önállóságot tanultak, új tapasztalatokat szereztek és a prezentációikkal motiválták a többi diákot, hogy bekapcsolódjanak a programba.A második programot az Iskolai parlamentbe való választás 2022 képezte. A diákok elkészítették a szavazólapokat, jelenléti íveket és szavazóurnákat. A választás során mindenki kipróbálhatta, hogyan is zajlanak a műveletek a szavazóhelységekben. A diákok 8 tagot választottak az Iskolai parlamentbe, akik a diákok érdekeit képviselik majd iskolánkon.A harmadik akció az elsős diákok imatrikulációja – avatása volt, melyet a III.A és III.C osztály készített elő az I.A és I.C osztály számára. Mindkét osztály szórakoztató programot állított össze, mely elsőseink fogadalomtételével végződött. A fogadalomtötel után elsőseink is hivatalosan KERISEK lettek. ... Čítajte...Menej

2 týždňami
Ďakujeme študentom našej školy, ktorí svojou ochotou a odvahou pomohli dobrej veci v rámci študentskej kvapky krvi.❤️⛑️
Köszönet iskolánk azon diákjainak, akik a Diákvércsepp akció keretében készségesek és bátrak voltak segíteni.Image attachmentImage attachment+1Image attachment

Ďakujeme študentom našej školy, ktorí svojou ochotou a odvahou pomohli dobrej veci v rámci študentskej kvapky krvi.❤️⛑️

Köszönet iskolánk azon diákjainak, akik a Diákvércsepp akció keretében készségesek és bátrak voltak segíteni. ... Čítajte...Menej

2 týždňami

Komentáre na Facebooku

👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻🙏🏻

Načítať ďalšie príspevky

The Custom Facebook Feed plugin

Naša adresa:
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
Rimavská Sobota
979 80
Slovenská republika

Scroll to Top