Pedagogický zbor OA-KA
v Rimavskej Sobote

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľka školy:Mgr. Blanka Tomčováe-mail
Zástupkyňa riaditeľky pre pedagogické činnosti:Mgr. Andrea Paulyováe-mail
Vedenie OA-KA
Predmetová komisia PK1Spoločensko-vedné predmety a cudzie jazyky
Vedúci PK1:Mgr. Roman HanusANJe-mail
členovia:Mgr. Erika JuhászováSJL-OBN-ETIe-mail
Mgr. Blanka TomčováSJL-DEJe-mail
Mgr. Ildikó KovácsováMJLe-mail
Mgr. Andrea PaulyováSJL-NEJ e-mail 
PhDr. Olívia SojkováSJSL-NEJe-mail
Mgr. Kristína SzabóováANJe-mail
PK1
Predmetová komisia PK2Odborné a prírodovedné predmety
vedúca PK2:Ing. Anna Geckováprofesijné predmetye-mail
členovia:Ing. Jana Balíkováprofesijné predmetye-mail
Ing. Darina Brezovickáprofesijné predmety e-mail 
Ing. Mária Mišurákováprofesijné predmetye-mail
Ing. Ingrid Raiszováprofesijné predmetye-mail
Ing. Andrea Suchánkováprofesijné predmetye-mail
Ing. Izabela Belicováprofesijné predmetye-mail
Mgr. Norbert CzeneTSVe-mail
Mgr. Štefan VavrekMATe-mail
Ing. Diana Magováprofesijné predmetye-mail
PK2
Návrat hore