Výlet do Budapešti

Žiaci našej školy v rámci programu Rákócziho zväzu na cestovanie žiakov navštívili 24. októbra hlavné mesto Maďarska. Po príchode do Budapešti sme to namierili do Domu teroru, špeciálneho múzea […]

Výlet do Budapešti Viac