Akcie

súťaž na monitore

Finančná olympiáda 2022

Finančná olympiáda je podujatie, ktoré sa koná každý školský rok a ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Olympiáda pozostáva z 3 kôl. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a žiaci môžu použiť akékoľvek dostupné pomôcky. Pre postup do druhého kola bolo potrebné mať vedomosti a a v čo …

Finančná olympiáda 2022 Čítajte viac »

Informačný plagát

Online burza stredných škôl

Banskobystrický samosprávny kraj bude na YouTube kanáli Idem na strednú [https://bit.ly/strednaskola] hostiť od stredy 9. februára historicky prvú Burzu stredných škôl v jeho réžii. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium. Projekt je výnimočný svojou formou a rozsahom nielen v kraji, ale …

Online burza stredných škôl Čítajte viac »

Medzinárodná súťaž startupov – projekt STARTUP + SKHU

Cieľom projektu bol rozvoj základných podnikateľských zručností stredoškolákov na odborných školách v cezhraničnom regióne. Projekt finančne podporil program INTERREG Slovenská republika-Maďarsko  2014-2020. Jarné kolo súťaže odštartovalo minulý školský rok. Z našej školy sa zapojilo 7 tímov. Boli to prioritne žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským, ale možnosť dostali aj žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským. O čo v súťaži išlo? súťažili trojčlenné tímy a …

Medzinárodná súťaž startupov – projekt STARTUP + SKHU Čítajte viac »

Medzinárodná súťaž ZAV 100

Vo štvrtok 09. 12. a v sobotu 11. 12. 2021 už po tretíkrát usporiadala federácia INTERSTENO medzinárodnú internetovú súťaž ZAV-100. Princípom súťaže je absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z obrazovky vo zvolenom jazyku. Do súťaže sa celkovo zapojilo viac ako 1300 súťažiacich z celého sveta. Našu školu reprezentovalo 37 žiakov – súťažili zástupcovia všetkých ročníkov …

Medzinárodná súťaž ZAV 100 Čítajte viac »

Návšteva z BBSK – Ondrej Lunter v OA-KA RS

V utorok 23.11.2021 navštívil našu školu podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý sa stretol so zamestnancami školy a vyjadril slová vďaky za prácu a osobné nasadenie celého kolektívu v tomto ťažkom období. 28Zdenka Babicová, Jana Kureková a 26 ďalších2 zdieľaniaPáči sa mi toKomentovaťZdieľať

Darček z Maďarska

Minulý týždeň získala naša škola cenný dar od Štátneho sekretariátu pre národnú politiku v Maďarskej republike prostredníctvom Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Ide o balík športových pomôcok, ktoré získali tie vzdelávacie inštitúcie, v ktorých prebieha vyučovanie v maďarskom jazyku. Za tento dar srdečne ďakujeme a určite ho využijeme na hodinách telesnej a športovej výchovy. Iskolánk …

Darček z Maďarska Čítajte viac »

Sonička a Nella v akcii :-)

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa zapojili na hodine nemeckého jazyka do projektu „EDJ Jazyková reťaz – Language Chain 2021“. V rámci tohto projektu bolo potrebné vypracovať krátke video, prostredníctvom ktorého naučíme niekoho základy nemeckého jazyka alebo koláž- resp. ručne kreslený plagát, kde kreatívne predstavíme čo najviac rovnakých slov vo viacerých jazykoch, ktoré sa …

Európsky deň jazykov Čítajte viac »

Talenty 2. ročníkov – program ZAV

V stredu 6. októbra sa konala celoslovenská súťaž Talenty 2. ročníkov v odpise textu v programe ZAV. Žiaci súťažili v 3 kategóriách: v odpise textu na 10 minút s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu, v odpise textu na 10 minút s penalizáciou 100 úderov za chybu a v odpise 25 jednominútových cvičení. Našu školu reprezentovali: Klaudia Mátéová a René Kogler z II. C triedy a Nina Deáková …

Talenty 2. ročníkov – program ZAV Čítajte viac »

Prvé vysvedčenia

Niektorí žiaci na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote začali nový školský rok netradične – vysvedčeniami. Nejde o vysvedčenia za celoročnú prácu, ale o vysvedčenia zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme. Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov z administratívy …

Prvé vysvedčenia Čítajte viac »