Exkurzie/škola

žiaci vo výrobnom družstve

Exkurzia vo výrobnom družstve Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch

V rámci predmetov Podnikanie v praxi a Tovaroznalectvo sa naši žiaci I. A triedy v pondelok 23. mája zúčastnili exkurzie vo výrobnom družstve Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch. Oboznámili sa s vyše 70-ročnou tradíciou výroby keramických sudov a ozdobnej …

Exkurzia vo výrobnom družstve Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch Viac

Návrat hore