Kvízmajster

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote a Televízia Rimava usporiadali 2. ročník zábavno-vedomostnej súťaže pre stredoškolákov Kvízmajster. Dlhodobým cieľom tohto unikátneho projektu zážitkového vzdelávania je prispievať k zvyšovaniu kultúrnej […]

Kvízmajster Viac