Súťaže

Regionálne kolo Celoštátnej prehliadky Petőfiho a Tompu v prednese poézie a prózy

28. apríla 2022 sme sa zobudili do vyslovene chladného jarného rána – bol to deň regionálneho kola Celoštátnej prehliadky Petőfiho a Tompu v prednese poézie a prózy v obci Sečianky. Teplota nebola veľmi príjemná ani v miestnosti, kde sa konala súťaž, no vôbec to neovplyvnilo výkony dvoch žiakov našej školy. Prednes básne v podaní Tibora Molnára …

Regionálne kolo Celoštátnej prehliadky Petőfiho a Tompu v prednese poézie a prózy Čítajte viac »

účastníčky súťaže Intersteno

INTERSTENO 2022

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO, aby si zmerali sily v písaní na počítači so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Súťaží sa v 10-minútovom odpise textu v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise (súťažiaci môžu písať celkovo v 15 jazykoch). Hodnotené sú práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti, pričom za 1 …

INTERSTENO 2022 Čítajte viac »

Účtovnícka olympiáda Mladý účtovník

Súťaž Mladý účtovník je účtovníckou olympiádou pre študentov stredných odborných škôl, ktorej organizátorom je Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou Kros, a.s. Školské kolo tejto súťaže prebieha každoročne. Zúčastňujú sa ho žiaci štvrtého a tretieho ročníka. Tento rok prebehlo školské kolo 21. marca 2022 a do súťaže sa zapojilo 14 študentov. Prví dvaja …

Účtovnícka olympiáda Mladý účtovník Čítajte viac »

žiak s ocenením

Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole

Filip Nosáľ, žiak III. A triedy, potvrdil svoju pozíciu a právom patrí medzi najlepších rýchlopiscov v písaní desaťprstovou hmatovou metódou. V decembri vyhral školské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) s veľkým prehľadom, čo mu otvorilo bránu do krajského kola tejto súťaže. Filip vyhral aj krajské kolo a stal sa jedným zo štyroch …

Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole Čítajte viac »

súťaž na monitore

Finančná olympiáda 2022

Finančná olympiáda je podujatie, ktoré sa koná každý školský rok a ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Olympiáda pozostáva z 3 kôl. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu a žiaci môžu použiť akékoľvek dostupné pomôcky. Pre postup do druhého kola bolo potrebné mať vedomosti a a v čo …

Finančná olympiáda 2022 Čítajte viac »

žiaci v triede

ZAV Zvolen 2022

Žiaci našej školy sa opäť zúčastnili celoštátnej online súťaže ZAV Zvolen 2022 v písaní na rýchlosť a presnosť. Súťaž sa konala 9. februára 2022 a pozostávala z dvoch desaťminútových odpisov s penalizáciou 50 až 100 úderov. Do súťaže sa u nás sa zaregistrovalo až 19 žiakov. Mali sme zastúpenie z každého ročníka. Najúspešnejším študentom našej …

ZAV Zvolen 2022 Čítajte viac »

rings, olympic games, sport-4984798.jpg

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 25. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa uskutočnila online. Študenti súťažili v kategórii 2A ( I. a II. ročník – zapojilo sa 17 študentov) a 2B (III. a IV. ročník – zapojilo sa 9 študentov). Súťaž pozostávala z gramatického testu, čítania textu s porozumením a posluchu. V kategórii …

Olympiáda v anglickom jazyku Čítajte viac »

INTERSTENO 2021

V tomto školskom roku sa naši žiaci opäť zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2021, aby si zmerali sily so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac než 1 000 súťažiacich z Japonska, Turecka, Česka, Talianska, Rakúska, Belgicka, Poľska, Chorvátska, Nemecka, Ruska, Španielska, Maďarska, Luxemburska, USA, Argentíny, Francúzska, Holandska. Súťažilo sa …

INTERSTENO 2021 Čítajte viac »

Mladý Európan 2021

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom už 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže …

Mladý Európan 2021 Čítajte viac »