Olympiáda o Európskej únii

Dnešnú stredu 18. októbra 2017 sa traja žiaci z II. A a traja žiaci z III. A triedy zapojili do Olympiády o EÚ, ktorú organizuje Fakulta sociálnych vied Univerzity […]

Olympiáda o Európskej únii Viac