Štátne skúšky z ADK

Štátna skúška z administratívy a korešpondencie sa na našej škole konala 4. mája. Zúčastnilo sa jej 13 našich žiakov (III. A a III. C triedy), ktorí dostanú na záver školského roka dve vysvedčenia. Jedno vysvedčenie bude so známkami za polročnú prácu a druhé bude vysvedčenie zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Túto …

Štátne skúšky z ADK Read More »