Štátne skúšky z ADK

Štátna skúška z administratívy a korešpondencie sa na našej škole konala 4. mája. Zúčastnilo sa jej 13 našich žiakov (III. A a III. C triedy), ktorí dostanú na záver školského roka dve vysvedčenia. Jedno vysvedčenie bude so známkami za polročnú prácu a druhé bude vysvedčenie zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie.

Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:
• písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
• vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.
Žiačka Nikoleta Vraštiaková z III. A triedy vykonávala majstrovskú štátnu skúšku z ADK, kde podmienkou je napísať 20 minútový odpis s rýchlosťou najmenej 350 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 % a vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.
Examinátorom bol náš bývalý absolvent Ing. Ladislav Pasiar, PhD. Dúfame, že známky na týchto vysvedčeniach budú čo najlepšie a uľahčia našim žiakom uplatnenie sa v praxi.

Ing. Darina Brezovická

ďalšie fotky

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore