Exkurzia vo výrobnom družstve Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch

žiaci vo výrobnom družstve

V rámci predmetov Podnikanie v praxi a Tovaroznalectvo sa naši žiaci I. A triedy v pondelok 23. mája zúčastnili exkurzie vo výrobnom družstve Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch. Oboznámili sa s vyše 70-ročnou tradíciou výroby keramických sudov a ozdobnej keramiky. Žiaci videli ako sa zo vstupných surovín vyrába materiál na výrobu jednotlivých výrobkov, prešli jednotlivými pracoviskami výrobného družstva a mali možnosť nahliadnuť aj do pece, kde sa výrobky vypaľujú. Zaujímavá bola aj prehliadka dielne na výrobu úžitkovej a ozdobnej keramiky. Získané informácie o Šamotke a jej činnosti prispejú k upevneniu si vedomostí našich prvákov.

Na záver pripájame zaujímavé postrehy Jakuba Péliho: „V pondelok sme sa zúčastnili exkurzie v Šamotke. Dopravili sme sa tam MHD zo zastávky Pivovar. Cesta trvala cca 25 minút. Vystúpili sme si družstve Šamotka. Nachádzala sa tam stará budova, v ktorej bol uskladnený piesok a íl (vstupné suroviny). Na poschodí bolo nesmierne teplo, lebo sa tam sušili mokré sudy na kapustu. Na prvom poschodí boli veľké, ešte teplé pece, do ktorých sme mohli vojsť a skoro nás tam  zamkli. Pred budovou boli pokazené sudy (chybné výrobky) a Paťo si chcel jeden zobrať, no nezmestil sa mu do tašky. Celý čas tam hrala príjemná hudba, pracovníci mali dobré pracovné podmienky. Boli sme aj v malovýrobni, kde sa vyrábali hrnčeky, prasiatkové pokladničky a veľa ďalších vecí. Potom sme sa vracali naspäť, taktiež pomocou MHD, busom. Exkurzia sa nám páčila.“

Ing. MáriaMišuráková

Návrat hore