Chlapec z malého mesta a jeho veľký úspech v celoštátnom kole

žiak s ocenením

Filip Nosáľ, žiak III. A triedy, potvrdil svoju pozíciu a právom patrí medzi najlepších rýchlopiscov v písaní desaťprstovou hmatovou metódou.

V decembri vyhral školské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) s veľkým prehľadom, čo mu otvorilo bránu do krajského kola tejto súťaže. Filip vyhral aj krajské kolo a stal sa jedným zo štyroch zástupcov Banskobystrického kraja na celoštátnom kole.

Všetci súťažiaci, ktorí reprezentovali svoje školy z celého Slovenska a postúpili z krajských kôl, sa stretli 22.-24. marca 2022 na Strednej odbornej škole dopravnej, Martin – Priekopa na 56. ročníku celoštátnej Súťaže v spracovaní informácií na počítači. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Súťažiaci súperili v písaní na počítači, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v úprave textu na počítači, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v písaní a v poslednej úlohe wordprocessing, ktorý žiakov preveril v profesionálnom spracovaní textu.

Vo Filipovej disciplíne – písanie na počítači- súťažilo 14 žiakov. Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov. Filip Nosáľ sa v tejto disciplíne umiestnil na krásnom 2. mieste s počtom 3947 čistých úderov za 10 minút pri presnosti 99,87 %.

Všetci mu srdečne blahoželáme. Celá škola je naňho hrdá. V tejto súťaži stredoškoláci dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, kde je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou.

Veríme, že rýchle prsty a rozvaha otvoria brány k novým možnostiam uplatnenia sa na trhu práce nielen Filipovi, ale aj ďalším našim žiakom.

Ing. Darina Brezovická

Návrat hore