Účtovnícka olympiáda Mladý účtovník

Súťaž Mladý účtovník je účtovníckou olympiádou pre študentov stredných odborných škôl, ktorej organizátorom je Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou Kros, a.s.

Školské kolo tejto súťaže prebieha každoročne. Zúčastňujú sa ho žiaci štvrtého a tretieho ročníka. Tento rok prebehlo školské kolo 21. marca 2022 a do súťaže sa zapojilo 14 študentov. Prví dvaja víťazi postupujú do regionálneho kola.

Víťazmi sú: 1. miesto – Zuzana Lukáčková –IV .A

                    2. miesto – Laura Juhászová – IV.SB

                    3. miesto – Karolína Mihályová – III. C

Ing. Gecková

Návrat hore