Európsky deň jazykov

welcome, words, greeting-905562.jpg

26. september 2022 bol Európsky deň jazykov a preto sme si ho pripomenuli aj na hodine slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Rozprávali sme sa aj o tom, že sú na svete rôzne jazyky. Bolo by síce dobré, keby sme rozprávali všetci rovnako, aby sme komunikovali bez problémov. Ale z iného pohľadu je lepšie, keď máme rôzny materinský jazyk, inú kultúru, iné tradície. Dnes sme počúvali ukážky mnohých jazykov a hádali, ktoré sú to. Od pani profesorky som si osvojila vetu, nad ktorou som premýšľala celý deň: „ Koľko jazykov poznáš, toľkokrát si človekom.“ Je to pravda. Preto je podľa mňa dôležité učiť sa nové jazyky a spoznávať nové kultúry.

Szeptember 26-a a nyelvek európai napja. Szlovákórán az iskolában is beszéltünk erről. A tanárnő nagyon okos dolgokat mondott. Például azt, hogy miért is jó, hogy a világban oly sok különböző nyelv van. Persze jó lenne, ha a Földön minden ember egy nyelvet beszélne, mert könnyebb lenne kommunikálni, másrészt meg jobb, hogy különböző anyanyelvek, kultúrák,más hagyományok léteznek. Ma bejátszásokat hallgattunk, és találgattuk, milyen nyelven beszél a megszólaló. A tanárnőtől olyan mondatot hallottam, ami nagyon elgondolkodtatott: „Ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy.“ Ez nagy igazság. Ezért fontos új nyelveket tanulni és megismerni más kultúrákat.

Lívia Cibuľová III.C

Návrat hore