Deň finančnej gramotnosti – 4.A a 4.C

reklamný plagát

Žiaci štvrtého ročníka absolvovali počas Dňa finančnej gramotnosti v piatok 16. 9. 2022 stretnutie so zástupcom OVB Allfinanz Slovensko v priestoroch ich sídla v Rimavskej Sobote. Boli oboznámení s tým, ako to chodí vo svete, kde dnes inflácia stúpa do enormných rozmerov. Zamysleli sa nad budúcnosťou, ale aj nad tým, aké ekonomické hodnoty chcú ľudia vo svojich životoch budovať.

Do školy prišli prezentovať zamestnanci Slovenskej sporiteľne – ako jednej z bánk sídliacich v našom meste. Vysvetlili funkcie bankovníctva, v akej výške sa pohybujú ceny nehnuteľností a k nim viazané hypotekárne úvery a porozprávali o možnosti investovať do cenných papierov.

Na záver zamestnanci jednej zo zdravotných poisťovní, ktoré máme na Slovensku, konkrétne z poisťovne Dôvera, priblížili funkcie poisťovní, ako aj finančné výhody, ktoré ponúkajú. Niektorí žiaci dokonca dostali za aktivitu malé darčeky.

Tohtoročný Deň finančnej gramotnosti bol opäť plný nových informácií z finančného sveta, ktoré pomôžu v lepšej orientácii sa v dnešnej turbulentnej situácii.

Ing. Anna Gecková

Návrat hore