Finančná gramotnosť na obchodnej akadémii

Na stredných školách sa vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti realizuje začlenením tém NŠFG do jednotlivých predmetov s využívaním medzipredmetových vzťahov. No aj napriek tomu je potrebné využívať zážitkové vyučovanie – kde sa žiaci učia a zabávajú zároveň. Preto sme pre žiakov 1. až 4. ročníkov pripravili deň „Finančná gramotnosť“. Svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti rozvíjali pomocou rôznych aktivít – videí o peniazoch, o NBS, lúštili tajničky, hrali hry o rozpočte, hrali pexeso, spoločenské hry Business Master, ako aj riešili rôzne finančné kvízy, pri ktorých si vedeli svoje odpovede porovnať so správnymi. Naše poďakovanie patrí pracovníkom komerčných bánk SLSP (Ing. Kalina, Ing. Koreneková) a VÚB (p. Lišková a Ing. Cosentino), ktorí predstavili žiakom druhých ročníkov prácu bánk a produkty, s ktorými sa môžu stretnúť v živote. Zaujímavá bola aj prednáška pre štvrtákov na tému úvery, ktoré rezonujú v terajšej dobe a ľudia sa nadmieru zadlžujú. Tému žiakom priblížil zástupca VÚB Ing. Cosentino. Čo je sociálne poistenie, z čoho sa skladá a čo kryje nám predstavila Ing. Majanová zo sociálnej poisťovne. Tretiaci si zahrali stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda pod odborným dohľadom Ing. Kovalčika zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, pričom žiakom ukázal pomocou hry pravidlá, ktorými je potrebné riadiť sa v živote, ako aj mnoho praktických skúseností zo sveta financií. Pani Dáša Krnáčová z OVB zasa štvrtákom predstavila prácu finančného poradcu, ktorý svojim klientom ponúka riešenia na mieru ich potrieb. Naša škola sa zapojila do projektu finančného vzdelávania na zvýšenie finančnej gramotnosti študentov „Finančná sloboda OVB“ v spolupráci s certifikovanými lektormi OVB. Sme hrdí na našich absolventov, ktorí v tento deň stáli na mieste nás učiteľov a svoje vedomosti z praxe prezentovali našim žiakom.

Ing. Gecková

fotky

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore