Informácie o štúdiu

Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole: V školskom roku 2022/2023 otvárame v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia : 1 triedu s vyučovacím jazykom slovenským – 30 žiakov- žiaci tejto triedy sa budú učiť v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a 1 triedu s vyučovacím jazykom maďarským – 20 žiakov. V druhej polovici februára 2022 plánujeme Online Dni otvorených dverí. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

Návrat hore