Klimatické zmeny

Klimatické zmeny a opatrenia na ich zmierňovanie je vždy aktuálna téma, ktorá sa týka každého z nás. Táto téma bola odprezentovaná vo štvrtok 3.6.2021 žiakom z II. A triedy na hodine ekológieodborníčkou z praxe, pani Ing. Veronikou Rízovou -pracovníčkou pre environmentálnu výchovu zo Štátnej ochrany prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Zaujímavým a pútavým spôsobom žiakom priblížila dopad klimatických zmien v našom každodennom živote a spoločne v rámci diskusie žiakom priblížila možnosti a spôsoby ich zmierňovania v praxi. Ukážkami z prírody a hádaním odpovedí na jej otázky spestrila žiakom výuku tohto predmetu.

Návrat hore